Gezonde kinderen in krappe tijden

Versterking van zorg voor kinderen in armoede.

Omschrijving

Het doel van dit onderzoeksproject is het vergroten van de positieve gezondheid van kinderen van 4 tot 12 jaar die in armoede opgroeien. Hiervoor is een interventie ontwikkeld waarin de principes van eigen kracht en positieve gezondheid centraal staan. Uit gesprekken met gezinnen in armoede is naar voren gekomen dat men behoefte heeft aan lotgenotencontact. De interventie die is ontwikkeld kreeg op basis hiervan de vorm van een groepsinterventie. De ontwikkeling van de interventie, waaronder het bepalen van de inhoud van de groepsinterventie, gebeurde in nauwe samenwerking met de doelgroep. Dit gebeurde bijvoorbeeld door het herhaaldelijk plaatsvinden van focusgroepen met ervaringsdeskundigen en professionals en door samenwerking met een zogenaamde ‘Goede Raad’. 

Er is een groepsinterventie ontwikkeld (Gezonde Kinderen in Krappe Tijden) waarbij in verschillende fasen in het proces ervaringsdeskundigen maar ook professionals worden betrokken. De interventie combineert elementen van de public health interventie ‘Armoede en Gezondheid van kinderen’ met de onderdelen van het concept Positieve Gezondheid.  

De effectiviteit van de groepsinterventie is in een interventiestudie gemeten. De effecten van de interventie op kindniveau (bv. sociale participatie) en op ouderniveau (bv. ervaren (psycho)sociale steun) zijn gemeten op basis van een voormeting, een nameting en een follow up na 4 maanden

Doel

Het doel van dit onderzoeksproject is het vergroten van de positieve gezondheid van kinderen van 4 tot 12 jaar die in armoede opgroeien.

Resultaat

Ondanks dat we op basis van enkel de effectstudie niet kunnen concluderen dat het programma Gezonde Kinderen in Krappe Tijden effectief is, kunnen we wel stellen dat het een kansrijk programma is waar deelnemende ouders baat bij lijken te hebben. Het advies is om het programma verder door te ontwikkelen door o.a. kinderen te betrekken en voor hen een parallel programma te ontwikkelen, aandacht te hebben voor een modelgetrouwe uitvoering, evidence-based en/of practice-based werkvormen te ontwikkelen die goed aansluiten bij alle deelnemers en het blijven monitoren van de resultaten.
Uitgebreide informatie is te vinden in de bijgevoegde pdf bestanden. 

Opdrachtgever

Samenwerkingsverband Academische Werkplaats Twente waar Saxion deel van uitmaakt.

Financiering

 ZonMw

Partners

GGD Twente, Hogeschool Saxion (www.saxion.nl), Universiteit Twente (www.utwente.nl),.

Looptijd

1-12-2015 tot 1-12-2019

Profielfoto van Mariska Ooink in grote lichte ruimte

Mariska Jacobs-Ooink MSc

Docent/Onderzoeker

06 - 8268 2736 linkedin