Wat zijn de kenmerken van jeugdigen in de Weinig Voorkomende Hoog Specialistische Zorg in Twente?

Wanneer een jeugdige in Twente zeer intensieve zorg nodig heeft in de thuissituatie of in de vorm van een (tijdelijke) uithuisplaatsing, wordt de Weinig Voorkomende Hoog Specialistische zorg (WVHS-zorg) ingezet. Deze zorg wordt geleverd door Ambiq, Pluryn (Intermetzo), Jarabee en Karakter. Ambiq en Pluryn bieden een driemilieuvoorziening: verblijf, behandeling en onderwijs worden er gecombineerd. Karakter biedt een tweemilieuvoorziening: de Intensive Home Treatment, een hoog specialistische 24-uurs-GGZ. Ambiq en Jarabee hebben in het kader van WVHS-zorg (ook) crisisbedden. In de studie waar het huidige rapport over gaat, richten we ons op de driemilieuvoorzieningen (Ambiq en Pluryn) en de hoog-specialistische GGZ (Karakter). Niet op de crisisbedden.

Er bestaan veel kennisvragen rondom de WVHS-zorg in Twente. We weten bijvoorbeeld niet hoe vaak jeugdigen die gebruik maken van de Twentse jeugdzorgvoorzieningen verhuizen. We weten ook niet hoe vaak er sprake is van een onnodige doorplaatsing in Twente. Daarnaast is er geen zicht op hoe het de jeugdigen vergaat die WVHS-zorg hebben ontvangen. Er is behoefte om kennis te verzamelen over WVHS-zorg, zodat we uiteindelijk beter kunnen werken aan ‘matched care’ en  aan succesvolle ondersteuning aan jeugdigen (en gezinnen) in een moeilijke tijd in hun leven.

Doel

Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de kenmerken van de jongeren die gebruik maken van WVHS-zorg, resulterend in een doelgroepomschrijving.   Dit is een eerste stap in het beantwoorden van de eerdergenoemde kennisvragen. Uiteindelijk hopen we zo de zorg voor kinderen met ernstige problematiek te verbeteren en (onnodige) doorplaatsingen te voorkomen.

Opdrachtgever

Stuurgroep WVHS Twente 

Financiering

Ontwikkeltafel Jeugd van de Regio Twente

Looptijd

januari 2021 - juni 2022

Meer weten? Neem contact op met Margriet Braun.