Keten van dagbesteding naar werk

In de gemeente Enschede is er een grote groep bewoners die een uitkering ontvangt via de Participatiewet. De gemeente wil een beter beeld krijgen van deze groep en het beleid anders vormgeven, met als doel de dienstverlening te verbeteren.

De gemeente heeft daarom besloten de keten van dagbesteding tot werk in kaart te brengen, samen met Kennispunt Twente, Universiteit Twente (UT) en Saxion. Het onderzoek is onderverdeeld in verschillende deelonderzoeken. Het lectoraat Social Work heeft er hiervan drie (mede) uitgevoerd: een literatuurstudie naar de instrumenten waarmee de participatiepositie van klanten (inwoners) kan worden bepaald, een kwalitatief onderzoek onder inwoners en een kwalitatief onderzoek onder klantmanagers.

Een achterliggende reden om het beleid anders vorm te geven dat de commissie Menselijke Maat Enschede heeft aangegeven dat er in Enschede jarenlang sprake is geweest van een te streng beleid. Dit had volgens de commissie negatieve consequenties voor de kwetsbare inwoners. De aanbeveling van de commissie is om de menselijke maat als uitgangspunt te nemen, en zo te komen tot een burgervriendelijker beleid. Om dit te bereiken is er een goede afstemming nodig met de verschillende domeinen, zoals Wmo en Schuldhulpverlening.

Doel

Het doel van het onderzoek was om in beeld te brengen welke factoren inwoners belemmeren om te gaan werken of om op een andere manier te participeren, en welke factoren juist bevorderend zijn. Op basis hiervan wilden we een advies formuleren voor de gemeente Enschede, waarmee ze haar dienstverlening vanuit het gezichtpunt van zowel de inwoners, individueel klantmanagers als de medewerkers in de organisatie kan verbeteren.

Opdrachtgever

Gemeente Enschede

Financiering

Gemeente Enschede

Partners

Kennispunt Twente, Universiteit Twente, lectoraat Moduleren van Maatschappelijke Impact

Looptijd

2021-2022

Meer weten?

Profielfoto Peter Gramberg in lichte hal

Peter Gramberg

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 4142 5596 LinkedIn