Lockdowns corona en toegankelijkheid Wmo-zorg

Tijdens en na de lockdowns is het aantal aanvragen in het kader van de Wmo flink verminderd. Hoe hebben mensen de zorg in afgelopen jaren georganiseerd, en wat kunnen we hiervan leren?

De hele wereld en zo ook Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met lockdowns die alle facetten van het leven raakten. Ook het aanvragen en gebruik van zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) werd een stuk lastiger. Tijdens de lockdowns verminderde het aantal aanvragen dan ook aanzienlijk. Daarna nam de zorgvraag weer toe, maar op een minder hoog niveau dan daarvoor.

De vraag is hoe mensen tijdens de lockdowns de (uitgestelde) zorg hebben georganiseerd. Hebben mensen tijdens de lockdowns een bepaalde kracht ontwikkeld om tot creatieve oplossingen te komen? Welke invloed heeft een dergelijk invloedrijke periode in het leven op het eigen oplossingsvermogen van mensen?

De vraag is wat we methodisch en organisatorisch anders kunnen doen om de kracht van het netwerk beter in te zetten en te ondersteunen. De gevolgen van de lockdowns voor het beroep op Wmo-zorg bieden de unieke mogelijkheid om te leren van een crisissituatie en de Wmo zo duurzaam toegankelijk te houden. 

Gefinancierd door de provincie Overijssel voert het lectoraat Social work van Saxion Hogeschool een onderzoek uit naar het gebruik van en de ervaringen met de Wmo-zorg in drie gemeenten: Hengelo, Rijssen-Holten en Ommen. Het onderzoek bestaat uit een drietal samenhangende deelprojecten: een analyse van de registratiecijfers, een casusonderzoek onder cliënten en een documentenonderzoek onder organisaties.

Doel

We willen inzicht krijgen in het waarom van het verminderde gebruik van de Wmo-voorzieningen na de lockdowns. Ook willen we bevorderende factoren identificeren die gemeenten en Wmo-aanbieders kunnen inbouwen om individuele en collectieve krachten van mensen beter te kunnen benutten en steviger neer te zetten. Dit doen we aan de hand van de volgende vraagstelling: hoe hebben de lockdowns de zelf- en samenredzaamheid en participatie van de zorgvragers, hun naasten en het informeel netwerk beïnvloed en wat is daarin de rol geweest van professionials?

Opdrachtgever

Gemeente Rijssen-Holten, gemeente Hengelo, gemeente Ommen, Stichting de Kern, Wijkracht, Viavie Welzijn

Financiering

Provincie Overijssel en Werkplaats Sociaal Domein Twente

Partners

Gemeente Rijssen-Holten, gemeente Hengelo, gemeente Ommen, Stichting de Kern, Wijkracht, Viavie Welzijn

Looptijd

2021-2023

Meer weten?

Profielfoto Peter Gramberg in lichte hal

Peter Gramberg

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 4142 5596 LinkedIn