Programma getrouwe uitvoering van BRAM

In 2019 hebben we al eerder onderzoek gedaan naar de ervaringen en opbrengsten van BRAM. Tijdens dit onderzoek bleek dat er een opvallende diversiteit is in de uitvoering van BRAM. Het project Programma getrouwe uitvoering BRAM richt zich daarom op het uniform uitvoeren van de methodiek.

Omschrijving

BRAM is een interventie die in Twente wordt ingezet bij conflictscheidingen. De raad voor de kinderbescherming, rechtbank en de drie sociaal wijkteams (uit Almelo, Enschede en Hengelo) werken samen voor ouders die niet tot afspraken kunnen komen over de omgang met hun kind(eren) en daarom voor de rechter verschijnen.

BRAM biedt kortdurende begeleiding door social workers (BRAMmers) die getraind zijn in de begeleiding van conflictscheidingen. De begeleiding is erop gericht alsnog tot afspraken te komen. Wanneer dit niet lukt bij BRAM gaat de zaak terug naar de rechter en neemt die maatregelen. Deze samenwerking tussen de verschillende organisaties uit de keten is een belangrijk element van BRAM. De inzet van BRAM is inmiddels ook mogelijk zonder tussenkomst van de rechter. Daarmee zet BRAM ook in op preventie.

Naast de samenwerking in de keten bestaat BRAM uit een aantal inhoudelijke uitgangspunten en een werkwijze. Die hebben we opgeschreven in een methodiekhandleiding. Een aantal elemeten hieruit zijn: eenvoudige partijdigheid, oplossingsgericht werken en het kind centraal stellen.

praatplaat bijgewerkt.jpg
Praatplaat

Doel

Het doel van dit project is dat de professionals die BRAM uitvoeren dit op een meer eenduidige, uniforme manier doen.

We werken hieraan in verschillende fases:

  1. Het ontwikkelen van en werken met een tool die bestaat uit de kernelementen van BRAM. Professionals kunnen deze tool individueel, in het team en tijdens intervisie gebruiken.
  2. Het bekijken van de technisch-instrumentele dimensie van professionaliteit tijdens intervisie.

Wanneer we het uitvoeren van BRAM op de beschreven wijze stimuleren en dit de gangbare werkwijze is geworden, kunnen we de effectiviteit en werkzame elementen onderzoeken. Dit komt de ouders die in een conflictscheiding verkeren en hun kinderen ten goede. Een effectieve aanpak bij conflictscheidingen is enorm relevant en helaas nog steeds niet ontwikkeld.

Financiering

ZonMW

Partners

WijkrachtAvedan en Wijkteams Enschede

Looptijd

Maart 2022 - maart 2023

Meer weten?

Neem contact met ons op:

Profielfoto van Lieneke Ebbe in lichte aula

Lieneke Ebbe

MA, Docent/onderzoeker

06 - 8363 8804 LinkedIn