Signaleren in een wijknetwerk (Werkplaats Sociaal Domein Twente)

In de Werkplaats Sociaal Domein Twente (voormalig Wmo-werkplaats Twente) is één van de speerpunten de bevordering van de signaleringsfunctie in wijken. Burgerparticipatie wordt een steeds belangrijker begrip in onze veranderende samenleving. Als burgers iets signaleren in de wijk waarover zij ongerust zijn, is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op maatschappelijke ondersteuning van professionele zorg- en dienstverleners.

De veranderende rol van de burger en de professionals vraagt dan ook een andere manier van denken en handelen als het gaat om het duiden van signalen. Aansluitend bij deze veranderende rollen van professional en burger heeft de WSD Twente een werkwijze ontwikkeld die professionals inzicht geeft in wat echt nodig is als het gaat om signaleren. In deze werkwijze staat niet alleen het beoordelen van het signaal centraal, maar ligt ook het accent op de burger die de melding heeft gedaan.

De training ‘Signaleren in een wijknetwerk’ beoogt de zorg- en welzijnsprofessional in de wijk toe te rusten met een ondersteunend (wijkgericht) signaleringsinstrument om meldingen van burgers te ‘beoordelen’, om de urgentie te duiden en op grond hiervan te bepalen of en welke acties ondernomen moeten worden.

Naast de training ‘Signaleren in een wijknetwerk’ wordt ook de workshop ‘Horen zien en zeggen’ aangeboden. Deze workshop is gericht op vrijwilligers en burgers, omdat ook zij in hun dagelijks leven met signalen in aanraking komen. Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan naar deze training. Daarnaast wordt een signaleringsapp ontwikkeld die professionals in de praktijk kunnen gebruiken om signalen makkelijk te kunnen beoordelen.

Presentaties

Jaspers, R. & Rouwette-Witting, M. Signalen uit de wijk. Horen, zien en zeggen! Mondelinge presentie HSAO dagen. Zwolle, april 2015.

Rouwette, M. & Jaspers, R. Signaleren in een wijknetwerk. Mondelinge presentatie Wmo congres. Utrecht, oktober 2015.