The importance of international youth work

Heeft internationaal jongeren werk een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van en onderwijs aan jongeren? De zes jongerenwerk organisaties van Roemenië, Spanje, Portugal, Nederland, Litouwen en Ierland die betrokken zijn bij dit onderzoeksprogramma denken van wel. De organisaties werken sinds 2015 samen aan een alternatieve vorm van onderwijs voor jongeren uit heel Europa. De manier van onderwijs die zij gebruiken wordt ook wel non-formeel onderwijs genoemd en wordt uitgevoerd in een internationale context.

Omschrijving

De organisaties willen graag weten of en hoe de programma’s die zij samen organiseren een invloed hebben op de jongeren die eraan deelnemen en die ze vormgeven. Ook zijn ze zoekende in hoe je de impact in kaart kunt brengen bij dit type activiteiten. Daarom is het huidige onderzoeksprogramma gestart. In lijn met de manier van werken van de jongerenorganisaties, zijn we hierbij gestart met het aanstellen van jongeren-onderzoekers uit de zeven betrokken landen om het onderzoek vorm te geven en uit te voeren: we hebben gewerkt met participatief jongerenonderzoek.

Doel

Wat leveren de projecten van Youth Company op? Hierbij is gekeken naar wat de projecten opleveren voor de jongeren, jongerenwerkers en organisaties die betrokken zijn bij de activiteiten. Drie programma’s staan centraal: Big questions of life (gericht op persoonlijke ontwikkeling), lead the change (gericht op leiderschapsvaardigheden en het leiden van veranderingen in de samenleving) en Stay Human (gericht op mensenrechten).
Hoewel het gevoel is dat de betrokken partijen veel baat hebben bij de projecten, zijn hierover geen data beschikbaar. Het doel van het huidige project is om antwoord te geven op de vraag wat de impact is van het werk van de YC. 
Saxion, lectoraat Social work is benaderd door TYC om als onderzoeksinstituut het onderzoekstraject vorm te geven. 

Resultaten

Niet enkel de antwoorden op de onderzoeksvragen waren het resultaat van dit project. Ook het complexe proces van het gezamenlijk, op participatieve wijze, met jongeren uit zeven landen, op grote afstand en met creatieve dataverzamelingsmethoden uitvoeren van onderzoek was een groot leerproces en mooi resultaat. 

Zeven elementen komen naar voren als opbrengst van de programma’s:

  • Het uit je comfort zone stappen en daardoor veel kunnen leren
  • Het belang van non-formeel werken voor je eigen ontwikkeling
  • Veranderen van perspectief
  • Jezelf en anderen beter kunnen begrijpen
  • Het ervaren van kracht en leiderschapsvaardigheden
  • Kennis en vaardigheden 
  • Verbeterd welbevinden

Een uitgebreide rapportage is hier te lezen.

Opdrachtgever

Gezamenlijk projectaanvraag geschreven

Financiering

Erasmus+

Partners

Talk About Youth Project c/o St. Andrew’s Resource Centre, Ierland
Atviras jaunimo centras, Litouwen
Asociatia Young Initiative (AYI), Roemenië 
EUROPIMPULSE TRAINING SL, Spanje 
STICHTING SAXION, Nederland 
Associação Juventude Vila Fonche/Juventude, Arcoz, Portugal
Stichting The Youth Company, Nederland

Looptijd

1-09-2017 tot 30-04-2019