Toekomstplan jongvolwassenen – gemeente Hengelo

Omschrijving

Jongeren die 18 jaar worden, zitten in een levensfase waarin veel verandert. De meeste jongeren kunnen deze veranderingen goed aan. Sommige jongeren hebben hier meer moeite mee, meestal omdat er problemen zijn door bijvoorbeeld een lastige thuissituatie, psychische klachten of schulden. Een Toekomstplan kan deze jongeren mogelijk helpen bij de transitie naar volwassenheid.

In het Toekomstplan voor jongvolwassenen dat de gemeente Hengelo heeft ontwikkeld, worden voor verschillende leefgebieden korte en lange termijndoelen en acties beschreven.

In het huidige project is de tweede pilot met het Toekomstplan procesmatig gevolgd. In de pilot staat het verder ontwikkelen van het plan en het implementeren ervan centraal. Lectoraat Social Work heeft deze pilot, net als de eerste pilot, nauwgezet gevolgd en geëvalueerd.

Doel

In het project staan vier onderzoeksvragen centraal:

  1. In hoeverre werken professionals in Hengelo op dit moment met het Toekomstplan?
  2. In hoeverre lukt het professionals te werken met het Toekomstplan zoals bedoeld?
  3. Welke factoren bevorderen of belemmeren het (juiste) gebruik van het Toekomstplan?
  4. Op welke manier kan de gemeente Hengelo het (juiste) gebruik van het Toekomstplan stimuleren?

De lessen die we trekken, geven zicht op mogelijke vervolgstappen waarmee de gemeente Hengelo haar uiteindelijke doel kan bereiken, namelijk dat elke jongere op zijn 18e zo zelfstandig mogelijk functioneert op alle belangrijke levensgebieden.

Opdrachtgever

Gemeente Hengelo

Financiering

Gemeente Hengelo

Looptijd

maart 2020-maart 2021

Meer weten?

Profielfoto Peter Gramberg in lichte hal

Peter Gramberg

Dr., Hoofddocent/onderzoeker

06 - 4142 5596 LinkedIn