Illustratie oudere man op bankje met robot

Independent Aging with the Help of Smart Technology (afgerond)

In dit promotieonderzoek van onderzoeker Christina Jaschinski wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij de acceptatie van slimme technologieën, die ouderen kunnen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en in hun eigen thuisomgeving oud te worden.

Achtergrond

De meeste ouderen hebben de nadrukkelijke wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en in hun eigen thuisomgeving oud te worden. De verschuiving naar meer zorg aan huis is ook in het belang van beleidsmakers die met steeds kleinere zorgbudgetten en een personeelstekort te maken hebben. Echter, met een toenemende leeftijd neemt ook de kans op chronische ziektes en andere fysieke en cognitieve beperkingen toe. Dit maakt het uitdagend om de veiligheid en het welbevinden van deze ouderen te waarborgen. Ambient Assisted Living (AAL), kan volgens de Europese beleidsmakers de sleutel zijn voor de toekomst van ‘independent aging’.

Ambient Assisted Living (AAL)

AAL kan omschreven worden als een nieuwe generatie ondersteunende informatie- en communicatietechnologie (ICT), die wordt ingezet om de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven onder ouderen en andere kwetsbare doelgroepen te bevorderen. AAL omvat verschillende geavanceerde technologieën zoals smart home technologie; ambient, mobiele en draagbare sensoren en robotica.

Doel

Ondanks de veelbelovende visie van AAL, is nog onduidelijk of deze technologieën door de ouderen, de mantelzorgers en de professionele zorgverleners geaccepteerd zullen worden. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat bijvoorbeeld het verlies van privacy of een lage gebruikersvriendelijkheid de acceptatie in de weg kan staan. Dit benadrukt de noodzaak voor een beter begrip van het acceptatieproces. In dit promotieonderzoek staat daarom het volgende vraagstuk centraal:

Welke factoren belemmeren of bevorderen de acceptatie van AAL technologie onder ouderen en hun zorgverleners? 

Aansluiten bij behoeftes

Op basis van dit promotieonderzoek geven wij gefundeerde aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling en implementatie van AAL technologie, zodat deze aansluiten bij de behoeftes van de beoogde gebruikers. 

Promotor:

Prof. dr. J.A.G.M. van Dijk

Co-Promotor:

Dr. S. Ben Allouch (Lector)

Looptijd

Juni 2013 – Oktober 2018

Financiering

Een deel van dit promotieonderzoek is gefinancierd door 'AAL Joint Programme, Call 5 – SONOPA project'.

Proefschrift Christina Jaschinski Independent Aging Smart Technology

Proefschrift: Independent Aging with the Help of Smart Technology

Wie gaat voor onze ouderen zorgen? Volgens de Europese beleidsmakers zijn slimme technologieën ter ondersteuning van zelfstandig wonen en actief ouder worden de toekomst voor onze vergrijzende bevolking. In dit promotieonderzoek lees je meer over hoe ouderen en zorgverleners hier tegen aan kijken en welke factoren de acceptatie bevorderen ofwel belemmeren.

Download proefschrift

Contact

Christina Jaschinski

Christina Jaschinski MSc

Docent/onderzoeker

06 - 8172 9167 Link

Independent Aging with the Help of Smart Technology

Accepteer de cookies om deze video te bekijken Meer over cookies