TOPFIT Citizenlab

In het onderzoeks- en innovatieprogramma TOPFIT Citizenlab werken burgers, zorgprofessionals en bedrijven samen met wetenschappers aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovaties voor zorg en gezondheid.

Het TOPFIT Citizenlab werkt vóór en dóór burgers aan een citizen science methodiek die past en toepasbaar is in de gezondheidszorg. Het gaat hierbij om burgers in diverse stadia van hun gezondheid, volgens het principe van ‘positieve gezondheid’, het vertrouwen in het vermogen van mensen om met levensuitdagingen om te gaan en eigen regie te voeren. De situatie van de betreffende persoon vormt altijd het vertrekpunt: zijn of haar gezondheidssituatie, werkomgeving en rol van nieuwe technologie.

Burgers worden op verschillende manieren betrokken bij het TOPFIT Citizenlab. Bijvoorbeeld door experimenteerruimtes open te stellen voor onderzoek met burgers (Citizenlab Locaties), door burgers actief te betrekken (Citizenlab Mobiel) en een open platform te creëren waarmee burgers zelf hun data kunnen verzamelen, analyseren en resultaten kunnen delen (Citizenlab Digitaal). Op dit moment zijn er pilots actief gericht op verschillende doelgroepen zoals mensen met diabetes type 2, mensen met reuma, mantelzorgers en ouderen. Kijk voor meer informatie op de website: https://www.topfitcitizenlab.nl/

topfit citizenlab.png

Doel

TOPFIT Citizenlab is een meerjarig project dat als doel heeft om de Twentenaren twee jaar langer, gelukkig en gezond te laten leven. Er wordt ingezet op preventie en het bevorderen van een gezondere levensstijl, waarbij ook wordt gekeken naar de inzet van nieuwe technologie. Het bijzondere van het project is dat het geen top down benadering heeft, maar dat het volgens de principes van citizen science in nauwe samenwerking gebeurt met de inwoners, onderzoekers en ontwikkelaars.

Financiering

Het Citizenlab is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Regio Deal Twente door middel van bijdragen vanuit de Regio Envelop van het Rijk, de Provincie Overijssel, Regio Twente en Twente Board.

Partners

Hogeschool Saxion, ROC van Twente, Universiteit Twente, Roessingh Research and Development, ZGT, Vitaal Twente, Technologie & Zorg Academie, Werkgeversvereninging Zorg en Welzijn, Demcon, 8TING, NDIX, Insights zorg, Lang Zult U Wonen, Ik kan Welzijn, GGD Twente.

Bekijk een overzicht van de partners van TOPFIT Citizenlab

partners topfit citizenlab.png

Looptijd

Januari 2020 - januari 2023

Publicaties

Van Leersum, CM., Bults, M., Sloof, M., Pouwe, F., Van Manen, J.G., Konijnendijk, A.A.J. Patientparticipatie bij de ontwikkeling en toepassing van e-health. TSG, 2021:1-10. Doi: 10.1007/s12508-021-00313-y

Ekelmans, N. Meer zelfmanagement met leefstijlondersteunende technologieën. Ned Tijdschr Diabetol 18, 15–18 (2020). https://doi.org/10.1007/s12467-020-0605-2

Serné, E. Met e-healthtoepassingen meer grip op het leven met diabetes. Ned Tijdschr Diabetol 19, 34–36 (2021). https://doi.org/10.1007/s12467-021-0622-9

Bults, M., van Leersum, CM, Olthuis, T., Bekhuis, R., den Ouden, M.E.M. Barriers and Drivers Regarding the Use of Mobile Health Applications Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus in the Netherlands: an Explanatory Sequential Design. JMIR Diabetes (under review). https://doi.org/10.2196/31451

Meer weten? 

Neem contact op met Marloes Bults of Marjolein den Ouden.

Marloes Bults Saxion.jpg

Dr. Marloes Bults

Hoofddocent/onderzoeker

06 - 2094 6213 linkedin
Marjolein den Ouden, lector Technology, Health & Care

Dr. Marjolein den Ouden

Lector Technology, Health & Care

06 - 1237 3687 Dr. Marjolein den Ouden linkedin