Gezondheid & Technologie

Dr. Jan Jukema, Lector Gepersonaliseerde Zorg

Jan Jukema is lector Gepersonaliseerde Zorg bij de hogeschool Saxion. Als coördinerend lector Gezondheid, welzijn en technologie zet hij zich in voor brede welvaart, preventie in de wijk en toekomstbestendige professionals.

Na zijn opleidingen hbo-v (NHL) en Verplegingswetenschap (Universiteit Maastricht) heeft Jukema bij hogeschool Windesheim verschillende functies vervuld: docent, onderzoeker en hoofd van de opleiding Toegepaste Gerontologie. Deze opleiding ontving in 2015 als eerste buiten de VS van de Association for Gerontology in Higher Education de erkenning als Program of Merit. Jan is actief in verschillende nationale en internationale netwerken rond ouderen, verpleegkunde en zorginnovatie (V&VN, STTI, GSA).

Jukema studeerde in 1990 af aan de Hbo-V (NHL) en in 1993 rondde hij de studie Verplegingswetenschap (Universiteit Maastricht) af. In januari 2011 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht met een studie naar goede dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners. Zijn promotoren waren Prof. Dr. Mieke Grypdonck (Verplegingswetenschap, UU) en Prof. Dr. Marian Verkerk (zorgethiek, RUG).

Jan Jukema

Expertise

 • Verpleegkunde
 • Ouderenzorg
 • Passende zorg
 • Professional doctorate

Thema’s

 • Gezondheidsbevordering in de leefomgeving

 • Gezondheidsbevordering in de zorg

 • Datagedreven gezondheid en zorg

 • Gepersonaliseerde zorg

Interessante projecten & onderzoeken

 • Healthtech in Society: dit achtjarige onderzoeksprogramma richt zich op het ontwikkelen en implementeren van technologische innovaties voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie.

 • Samen Slim Gezond: dit project ondersteunt een burgerinitiatief in het versterken van de gezondheid van wijkbewoners in Deventer. Centraal hierin staat centraal het versterken van zelfregie en participatie, mede met inzet van eHealth.

 • Changes in older adults’ dependency. I.s.m. prof dr Frits de Lange (PTHU Groningen), dr Cretien van Campen (SCP), Jacqueline van Alphen, Jopie Jorritsma
 • Taboes in zorg en welzijn, i.s.m. dr René van Leeuwen (VIAA), Karin van Beurden (Saxion), Steven Dorrestijn (Saxion)
 • Intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg (Raak Publiek). i.s.m. dr Marjolein den Ouden (Saxion), Zorggroep Solis, Rutgers Stichting, Vilans, Panton, DialogueTrainer en het ROC van Twente 
 • Healthy Aging of Turkish Older Adults in Deventer, i.s.m. drs. Yvonne Kerkhof, dr Jennifer van den Broeke (PHAROS)
 • All Inclusive. Living Technology, Healthy and Inclusive Society 4.0, i.s.m. dr ir Martin Bennink (Saxion) en verschillende Saxion lectoraten gezondheid, welzijn, zorg, technologie en smart cities.

Naam organisatie

Functie

Bezoldigd | Onbezoldigd

Aanvang - Einde

 Stichting JOW! Lid Raad van toezicht Onbezoldigd  01.01.2017 – heden 
NQA Auditor Bezoldigd 01.01.2018 – heden 
Hobeon Auditor
 
Bezoldigd 01.01.2017 – heden