Gezondheid & Technologie

Dr. Jan S. Jukema - Lector

Expert op het gebied van co-creatie van gepersonaliseerde zorg, zorg met en voor ouderen, zorgethiek en zorginnovatie.

Dr. Jan S. Jukema (1967) is sinds 2016 lector binnen het lectoraat Verpleegkunde. Daarnaast is hij als leading lector Technology, Health & Well-being vanuit de Saxion Research & Graduate School voorzitter van het meerjarige interdisciplinaire en Saxion-brede onderzoeksprogramma All Inclusive: Living Technology, Healthy and Inclusive Communities 4.0.

Jukema is tevens betrokken bij verschillende onderwijsinnovaties, zoals de Serious Game Carion en de vernieuwing van de opleiding MANP.

Na zijn opleidingen Hbo-v (NHL) en Verplegingswetenschap (Universiteit Maastricht) heeft Jukema bij hogeschool Windesheim verschillende functies vervuld: docent, onderzoeker en hoofd van de opleiding Toegepaste Gerontologie. Deze opleiding ontving in 2015 als eerste buiten de VS van de Association for Gerontology in Higher Education de erkenning als Program of Merit. Jan is actief in verschillende nationale en internationale netwerken rond ouderen, verpleegkunde en zorginnovatie (V&VN, STTI, GSA).

Jukema studeerde in 1990 af aan de Hbo-V (NHL) en in 1993 rondde hij de studie Verplegingswetenschap (Universiteit Maastricht) af. In januari 2011 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht met een studie naar goede dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners. Zijn promotoren waren Prof. Dr. Mieke Grypdonck (Verplegingswetenschap, UU) en Prof. Dr. Marian Verkerk (zorgethiek, RUG).

 • Changes in older adults’ dependency. I.s.m. prof dr Frits de Lange (PTHU Groningen), dr Cretien van Campen (SCP), Jacqueline van Alphen, Jopie Jorritsma
 • Taboes in zorg en welzijn, i.s.m. dr René van Leeuwen (VIAA), Karin van Beurden (Saxion), Steven Dorrestijn (Saxion)
 • Intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg (Raak Publiek). i.s.m. dr Marjolein den Ouden (Saxion), Zorggroep Solis, Rutgers Stichting, Vilans, Panton, DialogueTrainer en het ROC van Twente 
 • Healthy Aging of Turkish Older Adults in Deventer, i.s.m. drs. Yvonne Kerkhof, dr Jennifer van den Broeke (PHAROS)
 • All Inclusive. Living Technology, Healthy and Inclusive Society 4.0, i.s.m. dr ir Martin Bennink (Saxion) en verschillende Saxion lectoraten gezondheid, welzijn, zorg, technologie en smart cities.

 • Wiekens, Carina J. & Jan S. Jukema (red.) (2019). Healthy ageing. Het ondersteunen van gezondheid gedurende de levensloop. Bussum: Countinho.

Lectorale rede

 • Jukema, J.S. (2018). Co-creatie van gepersonaliseerde zorg. Hoe zorgvragers, verpleegkundigen en andere professionals samen zorg personaliseren. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Verpleegkunde aan Saxion op dinsdag 23 januari 2018. Saxion: Enschede / Deventer / Apeldoorn.

Scientific

 • Groen–van de Ven, L., Smits, C., Graaff, F. de, Span, M., Eefsting, J., Jukema, J., Vernooij-Dassen, M. (2018). Dagbesteding bij dementie. Samen met mensen met dementie beslissen. Huisarts & Wetenschap, (8), 18-21. (bewerkte samenvatting van Groen–van de Ven, L., Smits, C., Graaff, F. de, Span, M., Eefsting, J., Jukema, J., Vernooij-Dassen, M. (2017). Involvement of people with dementia in making decisions about their lives: a qualitative study that appraises shared decision-making concerning daycare. BMJ Open. Nov 12;7(11):e018337. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018337).
 • Jukema, J.S. (2018). Co-creatie van gepersonaliseerde zorg. Hoe zorgvragers, verpleegkundigen en andere professionals samen zorg personaliseren. [Co-creation of personalised care. How patients, nurses and other healthcare professionals together work on personalising care] Verpleegkunde, 33 (2), 31-34.
 • Van Leeuwen, R., J.S. Jukema (2018). The perceived learning experiences of undergraduate nursing students during a one-semester course on person-centred care. International Journal of Practice Development 8 (1) [Article 5]. https://doi.org/10.19043/ipdj81.005
 • Groen–van de Ven, L., Smits, C., Graaff, F. de, Span, M., Eefsting, J., Jukema, J., Vernooij-Dassen, M. (2017). Involvement of people with dementia in making decisions about their lives: a qualitative study that appraises shared decision-making concerning daycare. BMJ Open. Nov 12;7(11):e018337. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018337.
 • Jukema, J.S., Veerman, M., van Alphen, J., Visser, G., Smits, C.H.M., Kingma, T. (2017). Nurturing gerontology students’ intrinsic motivation to co-create: The design of a powerful learning environment. Gerontology & Geriatrics Education; 39 (1). https://doi.org/10.1080/02701960.2017.1377702
 • Smits, Carolien H.M., Annelies Harps-Timmerman, Jan S. Jukema, Annemieke Stoopendaal, Ad Kamper, Mathilde Strating, Roland Bal (2017). Sustainable care improvement programs supported by undergraduate health care education. Clinical Nursing Studies. 5 (3), 26-33. https://doi.org/10.5430/cns.v5n3p26
 • Span, M., M. Hettinga. R. Jansen, C. Smits, L. Groen-van de Ven, J.S. Jukema, Eefsting, J. (2017). Involving people with dementia in developing an interactive web tool for shared decision-making: experiences with a participatory design approach. Disability and Rehabilitation. DOI: 10.1080/09638288.2017.1298162
 • Ketelaar, N.A.B.M., Jukema, J.S., Bemmel, van M., Adriaansen, M.J.M., Smits, C.H.M. (2017). Evaluatie door casemanagers dementie. Een explorerende praktijkstudie naar vormen en inhoud. [Evaluation of casemanagement dementia. An explorative study on forms and content] Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. 48 (3): 100-111. DOI 10.1007/s12439-017-0213-9
 • Groen–van de Ven, L., Smits, C., Elwyn. G., Span, M., Jukema, J., Eefsting, J., Vernooij-Dassen, M. (2017). Recognizing decision needs: first step for collaborative deliberation in dementia care networks. Patient Education and Counseling. http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2017.01.024
 • Groen–van de Ven, L., Smits, C., Lange, J. de, Coppoolse, C., Span, M., Jukema, J., Eefsting, J., Vernooij-Dassen, M. (2016). The challenges of shared decision-making in dementia care networks. International Psychogeriatrics. Doi: 10.1017/ S1041610216001381
 • Groen–van de Ven, L., Smits, C., Oldewarris, K., Span, M., Jukema, J., Eefsting, J., Vernooij-Dassen, M. (2016). Decision trajectories in dementia care networks: decisions and related key-events. Research on Aging. pii: 0164027516656741
 • Schoenmakers, E.C., J. Damron-Rodriguez, J.C. Frank, B. Pianosi, J.S. Jukema (2016). Competencies in European Gerontological Higher Education. An explorative study on core elements. Gerontology & Geriatrics Education; 38 (1). DOI 10.1080/ 02701960.2016.1188812
 • Jukema, J.S., N. van Veelen & R. Brinkman (2015). Students experienced help from preservative care. A reflective case study of two nursing students caring from a nursing framework on good care. International Practice Development Journal; 5 (2), [Article 6] doi:10.19043/ipdj.52.006
 • Span, M., Smits, C., Jukema, J.S., Groen-van de Ven, L., Janssen, R., Vernooij-Dassen, M., Eefsting, J. and Hettinga, M. (2015). An interactive web tool for facilitating shared decision-making in dementia-care networks: a field study. Front. Aging Neurosci. 7:128. doi: 10.3389/fnagi.2015.00128.
 • Span, M., Smits, C., Groen-van de Ven, L., Jukema, J., Janssen, R., Vernooij-Dassen, M., Eefsting, J. and Hettinga, M. (2015). Developing an interactive web tool, the Decide Guide, to facilitate shared decision-making in dementia-care networks: lessons learned. In: eTELEMED 2015: TFront. Aging Neurosci. 7:128. doi: 10.3389/fnagi.2015.00128.
 • Jukema, J.S., A. Harps-Timmerman, A. Stoopendaal, C.H.M. Smits (2015). A care improvement program acting as a powerful learning environment to support nursing students learning facilitation competencies. Nursing Education in Practice. 15 (6), 457-462. DOI 10.1016/j.nepr.2015.04.006

Professional

 • Boonstra, J., J.S. Jukema, D, Koopman - van den Berg, E. Tijhuis (2018). Gaming: nieuwe vormen van leren in de wijk. [Gaming: new ways of learning in communities] TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 128 (5), 28.
 • Smits, C., Jukema, J.S., Duran, G., Cumert, G., & Bakker, F.C. (2018). Op weg naar cultuursensitieve zorg. Lessen in cocreatie. [Towards cultural-sensitive care. Lessons learned in co-creation] Denkbeeld, 30 (4), 24-26.
 • Jukema, J.S. (2018). Op naar meer co-creatie. [Towards more co-creation] TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap, 129 (2), 31-33.
 • Veerman, M., Kingma, T., Alphen, J. Van, C. Smits, Jukema, J.S. (2017). Living lab: intrinsiek motiveren door co-creëren. [Living lab: intrinsic motivation by co-creation] OnderwijsInnovatie. (1), 32-35. https://www.ou.nl/web/open-universiteit/-/onderwijsinnovatie
 • Groen - van de Ven, Leontine, Jan S. Jukema, Jacomine de Lange, Krista Coppoolse, Marijke Span, Carolien Smits (2017). Beslissen als samenspel. Gezamenlijke besluitvorming bij dementie [Shared decision making in dementia]. Denkbeeld, 29 (1), 28-31. doi:10.1007/s12428-017-0012-7
 • Bemmel, van Marlies, Jan S. Jukema, Nicole Ketelaar (2016). Eén praktijk, twee talen. De meertaligheid van casemanagers dementie [One practice, two languages. Multilingualism of case managers dementia] Denkbeeld, 28 (4), 6-9. doi:10.1007/s12428-016-0052-4
 • Jukema, J.S. (2016). Co-creatie met ouderen, een nieuwe werkwijze voor professionals. [Co-creation with older adults, a new method for professionals] AS Magazine voor de Activiteitensector (2), 30-33.
 • Jansen, B.M., F.C. Bakker, F. Tychon, J.S. Jukema (2015). Vormgeven aan externe validering van het afstudeerniveau in het hbo: een gezamenlijke onderneming. [External validation of examination of bachelor theses] Onderwijs & Gezondheidzorg, (5) 17-20.

Boeken

 • Smits, Carolien & Jan S. Jukema (red.) (2016). Gezamenlijke besluitvorming in zorg en welzijn [Shared Decision Making in Care and Social Work] Amsterdam: BOOM.
 • Vliet, Joost van & Jan S. Jukema (red.) (2014). Perspectieven op ouder worden en de sociaal professionals. [Perspectives on ageing and social professionals]. Den Haag: BOOM Lemma BV. (HBO studieboek) [Textbook for BA Professionals in Social work]
 • Cingel, C.J.M. van der & J.S. Jukema (2014). Persoonsgerichte zorg. Praktijken van goede zorg voor ouderen. [Person-centred care. Practices of good care. A textbook for nurse assistants] Houten: BSL.
 • Munten, Guus, Marja Legius, Theo Niessen, Miranda Snoeren, Jan Jukema en Annelies Harps-Timmerman (2012). Practice Development. Naar een duurzame verandering van zorg- en onderwijspraktijken. [Practice Development. Towards sustainable change in care and educational practices] Den Haag: Boom Lemma.
 • Jukema, J.S. (2011). Bewarende zorg. Een visie voor verzorgenden en verpleegkundigen. [Preservative care. A philosophy for nurses] Den Haag: Boom Lemma. (PhD thesis).

Naam organisatie

Functie

Bezoldigd | Onbezoldigd

Aanvang - Einde

 Stichting JOW! Lid Raad van toezicht Onbezoldigd  01.01.2017 – heden 
NQA Auditor Bezoldigd 01.01.2018 – heden 
Hobeon Auditor
 
Bezoldigd 01.01.2017 – heden
Jan Jukema

Jan S. Jukema PhD

Lector Verpleegkunde

06 - 12372183 Link LinkedIn