FabLab

FabLab: learn, make, innovate!

Saxion FabLab Enschede is een hightech openbare werkplaats waar iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar idee ZELF te realiseren met behulp moderne digitale productiemiddelen. Van bedrijven tot studenten, productontwikkelaars, jonge ondernemers, kunstenaars en particulieren: alle concepten kunnen letterlijk tastbaar worden gemaakt!

In onze openbare digitale werkplaats wordt iedereen uitgedaagd om zelf dingen te maken door middel van verschillende computergestuurde prototyping machines zoals 3D printers, lasercutters, 3D scanners,  textielmachines etc. Het openlijk delen van ontwerpen en ideeën wordt aangemoedigd. De focus ligt vooral op het “zelf doen”. We kunnen je helpen en ondersteunen d.m.v. inloopspreekuren, workshops of specifieke cursussen voor het realiseren van jouw project.

Saxion FabLab Enschede is het eerste FabLab in Overijssel. Elk FabLab heeft een eigen identiteit. Saxion FabLab Enschede legt de focus op Smart, High Tech en Textiel en sluit aan bij het speerpunt waar Saxion zich de komende jaren op richt: Living Technology – het succesvol toepassen van innovatieve technologie in onderwijs en onderzoek. Oost-Nederland is dé plek waar Living Technology onlosmakelijk deel uitmaakt van de infrastructuur. Saxion speelt daarin een cruciale rol door wetenschappelijke kennis en inzichten te vertalen naar toepassingen voor de maatschappij.

Saxion FabLab Enschede is er om:

  • Zelf aan de slag te gaan met de moderne, digitaal aangestuurde machines;
  • Zelf te experimenteren met materialen en machines;
  • Om te onderzoeken hoe een ontwerp geoptimaliseerd kan worden
  • In contact te komen met andere vakmensen en studenten om kennis en ideeën uit te wisselen.

Wij hebben een ontzettend enthousiast team van verschillende onderwijsniveaus en achtergronden dat je kan helpen bij het uitwerken van jouw idee!

Saxion FabLab Enschede biedt veel kennis op het gebied van materialen. Hiervoor zijn onder andere materiaaldatabases beschikbaar. Deze zijn te raadplegen om informatie te zoeken over materialen, materiaaleigenschappen, voorbeeldproducten en leveranciers.

Meer over het FabLab.