Businessmodellen

Business Models

Het lectoraat Businessmodellen doet onderzoek naar nieuwe business modellen en business model innovatie. Belangrijke drijfveren voor innovatie zijn nieuwe technologie (digitalisering) en maatschappelijke ontwikkelingen (duurzaamheid).

Voor succesvolle innovatie is een levensvatbaar business model essentieel!

Voor succesvolle innovatie is een levensvatbaar business model essentieel. Een blauwdruk van hoe je met technologie, en samen met partners, waarde creëert voor klanten, maatschappij en de eigen organisatie. Het onderzoek richt zich op nieuwe business modellen die slim gebruik maken van technologie en die rekening houden met duurzaamheid en sociale waarde. Ook onderzoekt en ontwikkelt het lectoraat methoden en tools voor het effectief ontwerpen, toetsen en aanpassen van business modellen.

Tools picture website.jpg

Onderzoekslijnen

Businessmodellen voor de Circulaire Economie (BMCE)

Deze onderzoekslijn richt zich op de toepassing van business modellen op het terrein van de circulaire economie. De vraag is met welke business modellen circulaire processen gerealiseerd kunnen worden en hoe je daar kunt komen vanuit de huidige meer lineair georiënteerde modellen (transitie). Kernelementen hierin zijn meervoudige waardecreatie, nieuwe vormen van samenwerking (kringlopen en netwerken), verdienmodellen die dit ondersteunen.

Gerelateerd onderzoek:

 • CIRCLES (Cluster for Innovation, Redesign of value chains and other Circular Lifecycle Economy Solutions)
 • Ontwikkeling van MOOC ‘Business Modellen voor Circulaire Economie’
streets-2278471_1920.jpg

Businessmodellen voor Servitization (BMS)

In deze onderzoekslijn onderzoeken we de mogelijkheden die technologie biedt voor servitization (ook wel verdienstelijking), dat wil zeggen de transitie van een product-georiënteerd business model naar een service-georiënteerd business model. Vragen zijn hier typisch tweeledig: Hoe zien die service-georiënteerde business modellen eruit? En hoe verloopt de transitie naar een service-georiënteerd business model?

Gerelateerd onderzoek:  

 • Business Readiness Assessment Tool (in het kader van Project Space53) 
Trainee aan bureau

Bedrijven en organisaties moeten voortdurend hun business model innoveren, in anticipatie op ontwikkelingen in technologie en maatschappij, om duurzaam relevant en van waarde te zijn.

Businessmodel Tooling (BMT)

Businessmodel Tooling richt zich op methoden en aanpakken die bedrijven en organisaties helpen met hun business model innovatie. Dit vanuit de premisse dat organisaties moeten anticiperen op veranderingen in hun business omgeving en hun business model daarop moeten aanpassen. Hoe doe je dat op een systematische wijze? Praktische en bewezen tools kunnen daarbij helpen. Bekijk deze tools op businessmodellab.nl/tools.

Gerelateerd onderzoek: 

 • Model Family Business (samen met het lectoraat KennisInnovatief Ondernemerschap | Familiebedrijven)
 • Experimenteeromgeving voor Toekomstvaste Business modellen (samen met TU Delft, Gemeente Enschede, InnoValor)
tool-1957451_1920.jpg

Onderwijs

De minoren Digitale Business Models & Blockchain  en Circulaire Economie van de academie Financiën, Economie & Management is een co-productie van de academie en het lectoraat Businessmodellen.

De resultaten van de opdrachten van de studenten en hun adviezen worden elk jaar verzameld in een E-book. Klik op de naam om het E-book te openen.

Publicaties

Een overzicht van publicaties van het lectoraat Businessmodellen:

 • Tartarin, Thierry & Tichindelean, Mihai & Haaker, Timber & Ahamed, Riaz & Minh, pham. (2021). Covid-19 impact on business models and business practices: Result from an international online survey.

 • Jonker, J. & Faber, N. (2020). Duurzaam organiseren: Template voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Deventer: Boom | Management Impact. 
 • Lehmann, H. (Ed.)., Anuwa-Amarh, E., Hinske, C., Kwabena Bamfo-Debrah, N., Sefa, D., Amarh, S., & Nassam, S. (2020). The Kwawu resilient entrepreneurial ecosystems - A complex adaptive systems approach to achieving the Sustainable Development Goals. In Sustainable Development and Resource Productivity (1st ed., pp. 317–328). Routledge Open Access. 
 • Tartarin, T., Tichindelean, M., & Haaker, T. (2020). Effects Of Covid-19 On Business Models In Romania And The Netherlands, A Digitalization Perspective. Studies in Business and Economics, 15(3), 115-131.
 • Timber Haaker, Harry Bouwman, Mark de Reuver (2018). Do It Yourself: Business Model Innovation hands-on tools for your Business Makeover, publisher: TU Delft Library.
 • Timber Haaker, Harry Bouwman, Wil Janssen, Mark de Reuver (2017). Business model stress testing: A practical approach to test the robustness of a business model, Futures 89 (2017) 14–25.
 • Mark de Reuver, Timber Haaker & Martijn Cligge (2018). Online learning for SMEs on business model tooling: development and evaluation, OE Global Conference 2018, 24-26 April 2018, Delft, The Netherlands. 

Het team 

Lab van het lectoraat

Nieuws van dit lectoraat

Contact

Meer weten over dit lectoraat of eventuele mogelijkheden voor een samenwerking? Neem dan contact op.

timberhaaker.jpg

Timber Haaker

Lector Business Models en Coördinerend Lector Fieldlab CIM

+31 6 20956717 LinkedIn

Evenementen van dit lectoraat