Businessmodellen

Business Models

Het lectoraat Businessmodellen doet onderzoek naar nieuwe business modellen en business model innovatie. Belangrijke drijfveren voor innovatie zijn nieuwe technologie (digitalisering) en maatschappelijke ontwikkelingen (duurzaamheid).

Voor succesvolle innovatie is een levensvatbaar business model essentieel!

Voor succesvolle innovatie is een levensvatbaar business model essentieel. Een blauwdruk van hoe je met technologie, en samen met partners, waarde creëert voor klanten, maatschappij en de eigen organisatie. Het onderzoek richt zich op nieuwe business modellen die slim gebruik maken van technologie en die rekening houden met duurzaamheid en sociale waarde. Ook onderzoekt en ontwikkelt het lectoraat methoden en tools voor het effectief ontwerpen, toetsen en aanpassen van business modellen.

Tools picture website.jpg

Onderzoekslijnen

In een circulaire economie worden grondstoffen en producten zo efficiënt mogelijk ingezet en zoveel mogelijk hergebruikt met als doel om de winning van nieuwe grondstoffen en de creatie van afval te minimaliseren. Essentieel daarin is het sluiten van materiele kringlopen. Deze onderzoekslijn richt zich op de vraag hoe je die kringlopen organiseert en met welke nieuwe business- en verdienmodellen. En ook op de transitievraag: hoe kom je vanuit de huidige lineaire modellen naar de nieuwe circulaire modellen? Kernelementen hierin zijn ketensamenwerking, meervoudige waardecreatie, netwerken en systemen, impact, meetbaarheid en leiderschap.

streets-2278471_1920.jpg

Digitalisering is doorgedrongen tot in de haarvaten van onze maatschappij en heeft grote invloed op hoe we werken, wonen en leven. In deze onderzoekslijn onderzoeken we de mogelijkheden die digitalisering biedt voor nieuwe proposities en nieuwe ‘smart’ businessmodellen. Bijvoorbeeld voor servitization, de transitie van een product-georiënteerd businessmodel naar een service-georiënteerd businessmodel, ook wel ‘product-as-a-service’ genoemd. En voor nieuwe proposities en businessmodellen in het domein voor zorg en welzijn. 

Trainee aan bureau

Bedrijven en organisaties moeten anticiperen op verandering en hun businessmodel voortdurend aanpassen om van waarde te blijven. Dat vraagt om inzicht in wat er speelt en in de mogelijkheden voor innovatie van het businessmodel. De onderzoekslijn Businessmodel Innovatie richt zich op praktische methoden en tools die organisaties helpen hun businessmodel te (her)ontwerpen. Zo helpen we organisaties toekomstbestendig te worden met praktische en bewezen tools. Deze zijn beschikbaar via het digitale Saxion Business Model Lab: businessmodellab.nl. Ook speelt hier de vraag van transitie, hoe kom je van een bestaand naar een nieuw businessmodel?

tool-1957451_1920.jpg

Bedrijven en organisaties moeten voortdurend hun business model innoveren, in anticipatie op ontwikkelingen in technologie en maatschappij, om duurzaam relevant en van waarde te zijn.

Onderwijs

De minoren Digitale Business Models & Blockchain  en Circulaire Economie van de academie Financiën, Economie & Management is een co-productie van de academie en het lectoraat Businessmodellen.

De resultaten van de opdrachten van de studenten en hun adviezen worden elk jaar verzameld in een E-book. Klik op de naam om het E-book te openen.

Publicaties

Een overzicht van publicaties van het lectoraat Businessmodellen:

  • Tartarin, Thierry & Tichindelean, Mihai & Haaker, Timber & Ahamed, Riaz & Minh, pham. (2021). Covid-19 impact on business models and business practices: Result from an international online survey.

  • Jonker, J. & Faber, N. (2020). Duurzaam organiseren: Template voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Deventer: Boom | Management Impact. 
  • Lehmann, H. (Ed.)., Anuwa-Amarh, E., Hinske, C., Kwabena Bamfo-Debrah, N., Sefa, D., Amarh, S., & Nassam, S. (2020). The Kwawu resilient entrepreneurial ecosystems - A complex adaptive systems approach to achieving the Sustainable Development Goals. In Sustainable Development and Resource Productivity (1st ed., pp. 317–328). Routledge Open Access. 
  • Tartarin, T., Tichindelean, M., & Haaker, T. (2020). Effects Of Covid-19 On Business Models In Romania And The Netherlands, A Digitalization Perspective. Studies in Business and Economics, 15(3), 115-131.
  • Timber Haaker, Harry Bouwman, Mark de Reuver (2018). Do It Yourself: Business Model Innovation hands-on tools for your Business Makeover, publisher: TU Delft Library.
  • Timber Haaker, Harry Bouwman, Wil Janssen, Mark de Reuver (2017). Business model stress testing: A practical approach to test the robustness of a business model, Futures 89 (2017) 14–25.
  • Mark de Reuver, Timber Haaker & Martijn Cligge (2018). Online learning for SMEs on business model tooling: development and evaluation, OE Global Conference 2018, 24-26 April 2018, Delft, The Netherlands. 

Het team 

Lab van het lectoraat

Nieuws van dit lectoraat

Contact

Meer weten over dit lectoraat of eventuele mogelijkheden voor een samenwerking? Neem dan contact op.

timberhaaker.jpg

Timber Haaker

Lector Business Models en Coördinerend Lector Fieldlab CIM

+31 6 20956717 linkedin

Evenementen van dit lectoraat