Businessmodellen

Business Models

Het lectoraat Business Models doet onderzoek naar nieuwe businessmodellen gedreven door nieuwe technologie (digitalisering) en maatschappelijke ontwikkelingen (duurzaamheid). Ook ontwikkelen we methoden en tools voor het effectief ontwerpen, toetsen en aanpassen van businessmodellen. Wij hebben een sterke positie op het onderwerp circulaire economie, zowel binnen Saxion als regionaal en (inter)nationaal. Tegelijkertijd onderzoeken we welke kansen digitale technologie biedt om tot nieuwe, duurzame businessmodellen te komen.

Voor succesvolle innovatie is een levensvatbaar businessmodel essentieel!

Grote vellen papier met post-its

Onderzoekslijnen

In een circulaire economie worden grondstoffen en producten zo efficiënt mogelijk ingezet en zoveel mogelijk hergebruikt. Met als doel: de winning van nieuwe grondstoffen en de creatie van afval minimaliseren. Essentieel daarin is het sluiten van materiële kringlopen.

Deze onderzoekslijn richt zich op de vraag hoe je die kringlopen organiseert en met welke nieuwe business- en verdienmodellen. En ook op de transitievraag: hoe kom je vanuit de huidige lineaire modellen naar de nieuwe circulaire modellen? Kernelementen hierin zijn ketensamenwerking, meervoudige waardecreatie, netwerken en systemen, impact, meetbaarheid en leiderschap.

Publicaties:

  • Lehmann, H., Hinske, C., De Margerie, V., & Slaveikova Niklova, A. (Eds.) (2022). The Impossibilities of the Circular Economy: Separating Aspirations from Reality, Routledge. De begeleidende comic is meer dan 100,000 keer gedownload, zie https://360dialogues.com/360portfolios/ce-impossibilities.
  • Jonker, J., Faber, N. en Haaker, T. (2021). QuickScan Circulaire Businessmodellen, Inspiratie voor het organiseren van waardebehoud, Den Haag: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
  • Kamm, M., Brantjes, van de Warenburg & Hillenaar (2020) Construing Community-based Strategies In Practice: A Case-based Approach, 5th International Conference on New Business Models: New Business Models – Sustainable, Circular, Inclusive, 1-2 July, 2020, Nijmegen.
streets-2278471_1920.jpg

Digitalisering is doorgedrongen tot in de haarvaten van onze maatschappij en heeft grote invloed op hoe we werken, wonen en leven. In deze onderzoekslijn onderzoeken we de mogelijkheden die digitalisering biedt voor nieuwe proposities en nieuwe ‘smart’ businessmodellen. Bijvoorbeeld voor servitization: de transitie van een product-georiënteerd businessmodel naar een service-georiënteerd businessmodel, ook wel ‘product-as-a-service’ genoemd. En voor nieuwe proposities en businessmodellen in het domein voor zorg en welzijn.

Publicaties:

  • Haaker, T., Ly, P. T. M., Nguyen-Thanh, N., & Nguyen, H. T. H. (2021). Business model innovation through the application of the Internet-of-Things: A comparative analysis. Journal of Business Research, 126, 126-136.
  • Engelsman, W., Gordijn, J., Haaker, T., van Sinderen, M., & Wieringa, R. (2021). Quantitative Alignment of Enterprise Architectures with the Business Model, paper presented at 40th International Conference on Conceptual Modeling 18-21 October 2021 St. John's, NL, Canada.
  • Haaker, T., Groot, W., and Hekman, E. (2019). A design method for data driven business models. Paper presented at: 4th International Conference on New Business Models: New Business Models for Sustainable Entrepreneurship, Innovation, and Transformation, Berlin, Germany, 1-3 July 2019. Berlin: ESCP Europe.
Trainee aan bureau

Bedrijven en organisaties moeten anticiperen op verandering. En hun businessmodel voortdurend aanpassen om van waarde te blijven. Dat vraagt om inzicht in wat er speelt en in de mogelijkheden voor innovatie van het businessmodel.

De onderzoekslijn Businessmodel Innovatie richt zich op praktische methoden en tools die organisaties helpen hun businessmodel te (her)ontwerpen. Zo helpen we organisaties om toekomstbestendig te worden met praktische en bewezen tools. Deze zijn beschikbaar via het digitale Saxion Business Model Lab. Ook speelt hier de vraag van transitie: hoe kom je van een bestaand naar een nieuw businessmodel?

Publicaties:

  • Koers-Stuiver, D.M., & Haaker, T. (2021). Success factors for multi-actor, community-based business models focusing on eHealth: a scoping review, paper presented at: RENT 2021, 18-19 November 2021, Turku, Finland.
  • Lehmann, H. (Ed.)., Anuwa-Amarh, E., & Hinske, C. (2020). The Kwawu resilient entrepreneurial ecosystems - A complex adaptive systems approach to achieving the Sustainable Development Goals. In: Sustainable Development and Resource Productivity (pp. 317–328). Routledge.
  • De Reuver, M., Cligge, M., and Haaker, T. (2019). Online Courses on Business Model Innovation for Practitioners in SMEs, Journal of Business Models, Vol. 7, No. 3.
  • Tartarin, T., Haaker, T., Tichindelean, M., Pham Thi Minh, L.,&, Riaz, A. (2020). COVID-19 impact on business models and business practices: results from an International online survey, paper presented at: ICFE 2020.
tool-1957451_1920.jpg

Bedrijven en organisaties moeten voortdurend hun businessmodel innoveren, in anticipatie op ontwikkelingen in technologie en maatschappij, om duurzaam relevant en van waarde te zijn.

Onderwijs

De minoren Digital Business Models & Blockchain en Circulaire Economie van de Academie School of Finance and International Business (SFIB) is een co-productie van de academie en het lectoraat Businessmodellen.

De resultaten van de opdrachten van de studenten en hun adviezen worden elk jaar verzameld in een E-book. Klik op de naam om het E-book te openen.

Het team 

Profielfoto Timber Haaker

Timber Haaker

Lector Business Models en Coördinerend Lector Fieldlab CIM

06 - 2095 6717 Profiel LinkedIn
Jan Noeverman

Jan Noeverman

Hoofddocent/Onderzoeker

088 - 0193174 linkedin
Sandra Hoomans

Sandra Hoomans

Docent/Onderzoeker

088 - 0191360 linkedin
Portret Ivo Kothman

Ivo Kothman

Docent/onderzoeker

linkedin
geen foto beschikbaar

Kees Schöller

Onderzoeker CBM DBM

06 - 5268 0120 LinkedIn
Harrie van Bommel

Harrie van Bommel

Coördinator Fieldlab CIM

06 - 1247 9741 LinkedIn
Christoph Hinske

Christoph Hinske

Hoofddocent/onderzoeker lectoraat Businessmodellen

LinkedIn Profiel
Thierry Tartarin

Thierry Tartarin

Promovendus TU Onderzoeker DBM CBM

06 - 1247 9021 LinkedIn
geen foto beschikbaar

Ylona Velner

Projectsupport en financiën

06 - 8214 6676
Maerhaba Yishake

Maerhaba Yishake

Onderzoeker CBM BMT

06 - 2245 8027
Ingrid Sinnema

Ingrid Sinnema

Managementassistente SFIB

088 - 019 6771 linkedin
Ngpc Ngo.jpeg

Ngoc Ngo

Manager Strategic Partnerships

088 - 019 3626 linkedin
geen foto beschikbaar

Henry Ho

Visiting scholar

Nieuws van dit lectoraat

Profielfoto Timber Haaker

Timber Haaker

Lector Business Models en Coördinerend Lector Fieldlab CIM

06 - 2095 6717 Profiel LinkedIn