Veel gezichten

Mbo-toppers in hbo Social Work

De uitval in het eerste jaar van het hbo, van mbo opgeleide niet-westerse mannen en vrouwen, ligt structureel hoger dan de uitval van autochtone mannen en vrouwen.

De niet-westerse student voelt vaak geen aansluiting met de medestudenten en docenten omdat zij een andere cultuur vertegenwoordigen. 

Het bijzondere van dit project is dat er speciaal voor de niet westerse student in het sociale domein, (én ouders/verzorgers), onderzocht wordt welke interventies gericht op binding, ondersteunend zijn in de overgang van mbo naar hbo en het realiseren van studiesucces.

Meer informatie?

Neem contact op met onderzoeker Nursel Akdeniz:

Nursel Akdeniz

Nursel Akdeniz

Docent / onderzoeker Comeniusprogramma

088 - 019 3491 LinkedIn