Beeld Organizing purpose.jpg

Organizing purpose driven learning

Toenemende complexiteit van vraagstukken in de samenleving vraagt om nieuwe benaderingen. Onderwijs heeft een nieuw paradigma nodig waarmee studenten hun persoonlijke missie kunnen identificeren en kunnen leren voor een zinvolle bijdrage aan de wereld.

Met behulp van dit project worden er leerecosystemen bedacht, bestaande uit studenten, facilitators en professionals.

Zo’n ecosysteem:

  • is fysiek in de echte wereld gepositioneerd;
  • vergemakkelijkt het creëren, produceren en leren voor iedereen die betrokken is bij leergemeenschappen;
  • verbetert de betrokkenheid van het talent van de student bij problemen in de echte wereld;

Dit project zal resulteren in een operationeel prototype voor het onderwijs van morgen: een niet-voorschrijvend programma, met een jaarlijkse cyclus.

De innovatie zal voorzien in:

  • het complementair afstemmen van talenten en ambities op uitdagingen uit de praktijk;
  • verhoogde autonome motivatie en behendigheid van studenten;
  • de mogelijkheid voor studenten om doelen te bereiken die worden beloond met ECTS-credits of micro-credentials;
  • organisatie op basis van een ecosysteem dat leergemeenschappen faciliteert;
  • substantiële bijdrage van industrieën aan het onderwijs, terwijl ze zelf leren.

Meer weten?

Aldo.jpg

Aldo van Duivenboden

Onderzoeker Comeniusprogramma