RAAK Samenwerken met robots

Mkb maakbedrijven willen stappen zetten in het produceren van kleine productseries met behulp van robots. De inzet van robots in zulke flexibele productie is niet alleen een ambitieuze maar ook een complexe opgave.

Want hoe worden het productiesysteem, de robot techniek en het menselijk kapitaal optimaal op elkaar afgestemd? Door de hoge complexiteit en veelzijdigheid van dit vraagstuk weten mkb’ers vaak niet waar ze moeten beginnen. Dat vormde de directe aanleiding voor tien mkb’ers, drie hogescholen en een fieldlab om hun krachten te bundelen en gezamenlijk een methode te ontwikkelen die mkb’ers helpt om met robotisering in flexibele productie aan de slag te kunnen.

De huidige praktijk bij de deelnemende mkb’ers wordt gekenmerkt door robotsystemen die één kunstje kunnen doen en daarmee geschikt zijn voor massaproductie. Deze bedrijven moeten het echter niet hebben van massaproductie, maar zijn vooral sterk in het produceren van kleine series van op maat gemaakte producten. Dat vraagt om een uiterst flexibel productiesysteem en stelt specifieke eisen aan de implementatie van robottechniek.

In een uitgebreid proces van vraagarticulatie zijn de behoeften en eisen van de tien mkb’ers opgehaald en vertaald in een viertal uitgangspunten: (1) snel kunnen omstellen; (2) optimaal benutten van de kwaliteiten van robot en productiemedewerkers (3) het inrichten van een mens-robot samenwerking voor de productie van kleine series (4) het voorbereiden van productiemedewerkers voor de mens-robot samenwerking.

‘RAAK samenwerken met robots’ richt zich op het samenstellen en veldtesten van een methode. De methode moet mkb’er handvaten bieden om een mens-robot samenwerking te ontwerpen die geschikt is voor flexibele productie. Daarnaast moet de samenwerking zo ingericht zijn dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten van de robottechniek, zoals accuratesse en precisie, en de kwaliteiten van de productiemedewerkers, zoals flexibiliteit en redeneervermogen.

Om tot zo’n methode te komen gaan we aan de slag met de volgende hoofdvraag: hoe kunnen mkb’ers een mens-robot samenwerking realiseren waarmee zij in staat zijn om kleine series producten te produceren?

Doel

In dit project zetten we concrete stappen in het ontwerpen, proefdraaien, uitvoeren en aanscherpen van een methode gericht op de mens-robot samenwerking in de flexibele productie van mkb maakbedrijven.

opdrachtgever

Consortium van kennisinstellingen en mkb'ers.

Financiering

RAAK MKB

Looptijd

01-01-2022 t/m 31-12-2023