In Nederland staan veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog langs de kant, of dreigen de aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen. Tegelijkertijd is er in de technologische industrie een groot tekort aan gekwalificeerde werknemers. Met de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande uitstroom van mensen, wordt dit tekort in de toekomst nog groter. Het is dus van groot belang om meer aandacht te besteden aan de scholing en duurzame inzetbaarheid van huidige en potentiële werknemers (met een beperking).

Technohub Inclusieve Technologie benadert het bovenstaande beschreven maatschappelijke vraagstuk vanuit de inzet van inclusieve technologie. De Technohub moet bijdragen aan de ontwikkeling en informatievoorziening van inclusieve technologie en naar de vraag hoe deze ingezet kan worden voor scholing en een duurzame inzetbaarheid van werknemers (met een beperking). Dit willen we bereiken door een hybride leeromgeving op te zetten waarin technologie, onderwijs, werkgevers en (potentiële) werknemers samenkomen. 

Centraal staat de vraag: hoe kan technologie bijdragen aan passend werk voor mensen met een beperking (voor welke doelgroepen passend)?
 
Hiervoor gaan we met bedrijven en onderwijsinstellingen in Gelderland (Apeldoorn) een Technohub Inclusieve Technologie opstarten, die inspeelt op de wensen en mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met de inzet van nieuwe technologie. In deze Technohub gaan mensen, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden kennismaken met, leren over, leren door en innoveren met inclusieve technologie. De Technohub wordt een fysieke locatie waar bedrijven concrete opdrachten neerleggen, en waar in samenspraak met technologieleveranciers wordt verkend of en hoe een bepaalde technologie kan bijdragen aan de gestelde doelen. 


Schematische weergave:

Schematische afbeelding technohub

Doel

Het doel van de Technohub is om werkgevers en werknemers (met een beperking) voor te bereiden op de toekomst, door ons te richten op het hybride leren voor (future) tech jobs. 

Opdrachtgever

Vanuit landelijk perspectief is KIT de initiatiefnemer van het project. KIT werkt hierbij samen met de technologische industrie. Vanuit regionaal perspectief is het projectplan geschreven in afstemming met werkgevers, onderwijsinstellingen en werkbedrijven in de regio. 

Financiering

Partners

Looptijd

01-11-2020 t/m 31-10-2022

Publicaties