Man in pak wijst naar envelop

Loket ethische vragen

Rijzen er twijfels of bezwaren tijdens een innovatietraject, in de beroepspraktijk, of onderzoeksprojecten? Met het loket voor ethische vragen te bieden willen we onze vraag-gestuurde wijze van werken benadrukken. Dit kan leiden tot eenmalig meedenken en advies, of tot een consultancytraject of training. Vind de contactgegevens op onze medewerkers-pagina’s.

Heeft u een ethisch vraagstuk?

Neem contact met ons op.

Saxion Ethische Advies-Commissie voor onderzoek

Voor ethische vragen met betrekking tot onderzoek binnen Saxion is begin 2019 de Saxion Ethische Advies-Commissie (SEAC) opgericht. Zie de zelfcheck op de website om te zien aan welke verschillende aspecten van ethiek gedacht kan worden en wat men moet doen om de verschillende typen vragen aan te pakken. Met de expertise op het gebied van ethiek en van techniekfilosofie is de lector Ethiek & Technologie betrokken bij deze commissie. De juridische eis van toetsing (bij medisch-ethisch onderzoek en met betrekking tot privacywetgeving) kan ook een stimulans zijn voor ethische bewustwording. De zelfcheck kan dus voor Saxion onderzoekers en studenten ook prima dienen als loket voor ethische consult of verkenning van gezamenlijke onderzoeksprojecten met het lectoraat Ethiek & Technologie.

Training, consult en onderzoek voor bedrijven en organisaties

Het lectoraat verzorgt lezingen, workshops en trainingen voor professionalisering met betrekking tot de impact en ethiek van techniek. Er is met name ervaring op het gebied van technologische innovatie in zorgorganisaties, met betrekking tot maatschappelijk verantwoord innoveren voor technologiebedrijven, over privacy en beïnvloeding rond data en algoritmes voor overheden en organisaties.