Meisje met smartphone voor haar gezicht

Ethiek & Technologie

Het lectoraat Ethiek & Technologie draagt Saxion-breed bij aan ethische reflectie. In lijn met het speerpunt Living Technology ligt de focus op de impact van technologie op mens, maatschappij en milieu.

We werken aan ethische vraagstukken uit de praktijk in alle domeinen en vakgebieden. In het bijzonder profileren we ons met: 1) ethiek en technologie in de zorg, 2) impact van slimme technologie, 3) circulaire economie.

Onze werkwijze is gericht op onderzoek en reflectie omtrent de impact en ethiek van techniek. We ontwikkelen daarvoor praktische werkvormen, onder andere op basis van de Product Impact Tool.

Doel is het bevorderen van een kritische en verantwoordelijke houding bij onderzoekers, docenten en studenten op Saxion; Van Maatschappelijk Verantwoord Innoveren bij techniekontwikkelaars; tot techniek-wijsheid bij ons allemaal als consumenten en burgers.

Maak kennis met onze activiteiten langs 4 lijnen: Dubio (onderzoek), Ethos (onderwijs), Actie en Consult.

Activiteiten

Dubio – Ethische vraagstukken in onderzoek

Ons onderzoek richt zich op de effecten van technologie en ethische reflectie daarover. We ontwikkelen daarvoor praktische werkvormen en tools (Product Impact Tool, Ethical readiness Check). Zulke tools passen we toe in een "ethische paralleltraject voor innovaties" waarmee we praktisch vorm geven aan maatschappelijk verantwoord innoveren. We onderzoeken ook het gebruik van zulke tools voor onderwijs en professionalisering. 
De belangrijkste onderzoekslijnen zijn:

 • Ethisch verantwoorde implementatie van technologie in de zorg
 • Privacy en beïnvloeding in een wereld vol slimme technologie
 • Circulaire Economie en de verhouding natuur-mens-techniek
Werkwijze
Smartphone manipulatie met spoor

Ethos - Ethische reflectie in onderwijs

Het lectoraat levert bijdragen aan onderwijsontwikkeling gericht op de integratie van ethische reflectie in opleidingsprogramma’s. We verzorgen onderwijs over ethiek en techniekfilosofie en zoeken en ontwikkelen daarvoor vooral praktische ethische werkvormen. Voornaamste doel is om bij studenten of onderzoekers en professionals ethische reflectie (over technologie) te stimuleren en daarmee een verantwoordelijke en kritische houding te ontwikkelen.

Onderwijs- en trainingsactiviteiten
Kinderen met smartphones voor een gebouw

Actie - Publiek debat en activisme

Het lectoraat draagt bij aan opinievorming en debat over actuele onderwerpen. Dit doen we bijvoorbeeld in samenwerking met Science Café Enschede, met Studium Generale en festival D’RAN. Bij praktijkgerichte ethiek past het om zo nodig in actie te komen.

Lees meer
Festival DRAN workshop

Consult - Loket ethische vragen

Bij ethische vragen, neem contact op met ons!

Rijzen er twijfel of bezwaren tijdens een innovatietraject of tijdens onderzoeksprojecten? Doen zich dilemma’s voor in de beroepspraktijk? Het lectoraat Ethiek & Technologie denkt graag mee met bedrijven, onderzoekers, studenten, burgers. Bekijk onze activiteiten op het gebied van toetsing, advies en professionalisering.

Lees meer
Man in pak wijst naar envelop

Bekijk alle onderzoeksprojecten en lijnen

Bekijk

Nieuws van dit lectoraat

Evenementen van dit lectoraat

 • Product Impact Tool
  (Steven Dorrestijn, webinar, Saxion 2017)
  Bekijk de video
 • Over ethiek in techniek en design
  (met Robin Rotman, Alex Corra, Marlies van Steenbergen, en Steven Dorrestijn, podcast Ethiek by Design, CIP domeingroep ethiek, 20121)
  Beluister de podcast
 • Data-ethiek: twee actuele techniekfilosofische uitdagingen (met Joas van Ham (Considerati), Alex Corra (SVB) en Steven Dorrestijn (Saxion), Webinar Heden en toekomst: wat wordt het belang van data-ethiek, CIP domeingroep ethiek, 2021)
  Bekijk het fragment
 • Introduction to Michel Foucault
  (Steven Dorrestijn, Studium Generale Utwente, 2017)
  Bekijk de video
 • De verleidingen van de techniek, en Foucault over subjectivering
  (Steven Dorrestijn, Titus Brandsma Instituut/Saxion, 2021)
  Bekijk de video
 • Wijs met techniek
  (met Karin van der Heijden, Steven Dorrestijn, e.a., Tech Your Future, 2021)
  Bekijk de video
 • Drijvers voor duurzaamheid (Martine Vonk, kennisclips, Saxion, 2017-2018)
  Bekijk de video
Video.jpeg

Word lid van onze LinkedIn groep!

Word lid

Het team

In memoriam

Dr. Martine Vonk (1974-2019)
Lector Ethiek & Technologie van 2013 tot zij in 2016 wegens ziekte haar werk op moest geven. Zie haar kennisclips over "drijvers voor duurzaamheid"