Smartphone manipulatie met spoor

Voorbeelden van onderzoeksprojecten en -lijnen

  • Ethical Readiness – Ontwikkeling van een quick scan tool voor een Ethical Readiness Level voor drone-toepassingen (project, Siebrand & Dorrestijn, i.s.m. Space53, 2019-)
  • Methoden voor ethische reflectie voor techniekstudenten (Van der Heijden, i.s.m. lectoraat Innovatief en effectief onderwijs, 2019-)
  • Conscious Business – ethische vraagstukken rondom economie (Detlef Wagenaar, onderzoekslijn i.s.m. Conscious Business Lab van academie IBS, 2018-)
  • Bewustmaking van ethische problemen rond het anthropoceen (project, i.s.m Het Buitenburo, 2018)
  • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – Ethische reflectie over de impact van technologie in de keten van innovatie en implementatie van technologie (onderzoekslijn)
  • Stimuleren van maatschappelijk verantwoord innoveren bij start-ups in de duurzame landbouwtechnologie (Dorrestijn, project i.s.m Universiteit Wageningen, 2017-2018).
  • Ethische aspecten van eHealth met cameratoezicht in een zorgcentrum als casus (Vonk & Dorrestijn, project, 2015-2016)
  • Privacy en gedragsbeïnvloeding bij grote schermen in de openbare ruimte (Dorrestijn & Vonk, project i.s.m. lectoraat Smart Cities, 2014-2016)
  • Inventarisatie van initiatieven voor Circulaire Economie en CleanTech bij regionale bedrijven (Vonk en Bijleveld i.s.m. CleanTech Regio, 2015)