Steven Dorrestijn

Steven Dorrestijn

Dr. Steven Dorrestijn (MA) is lector Ethiek & Technologie. Hij is sinds 2013 verbonden aan Saxion.

De invloed van techniek gaat veel verder dan we vaak denken; Met het ontwerp en gebruik van techniek geven we vorm aan ons leven.

Steven Dorrestijn, Lector Ethiek & Technologie

Eerder werkte Steven op de Universiteit Twente, als universitair docent bij Industrieel ontwerpen en bij de afdeling filosofie waar hij in 2012 promoveerde. In 2006-2006 studeerde Dorrestijn een jaar filosofie in Parijs met een beurs van de Franse Regering (Master / Diplôme d’études approfondie). Eerder studeerde hij werktuigbouwkunde en filosofie in Twente. 

Het onderzoek van Dorrestijn richt zich ten eerste op de impact en ethiek van techniek. Daarbij verbindt hij theorie en praktijk. De door hem ontwikkelde Product Impact Tool biedt een vertaling van theorieën uit verschillende vakgebieden naar een handzaam overzicht van verschillende typen impact. Dit het model helpt zo verschillende visies op de impact en ethiek van techniek verhelderen. Het model kan ook toegepast in het ontwerpen gericht op gedragsverandering, acceptatie en gebruiksgemak en een kader voor maatschappelijk verantwoord innoveren. 

Daarnaast heeft Dorrestijn zich gespecialiseerd in het werk van de Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984). Dorrestijn zoekt de verbinding tussen Foucaults werk over macht en zijn latere werk over zelfzorg en levenskunst uit de oudheid. Een ethiek van de techniek in het voetspoor van Foucault haalt de praktische vraag naar voren hoe beter om kunnen gaan met de effecten van technologie. 

Een onderliggende interesse die richting geeft aan toekomstig filosofisch onderzoek is de manier van bestaan van waarden. Hoe speelt het leven van mensen zich af tussen de condities die de concrete werkelijkheid oplegt en de aspiraties van mensen om het leven vorm te geven volgens overkoepelende waarden?

Product Impact Tool

Zie website Product Impact Tool.

Volledige lijst en downloads

Engelstalig:

 • Eggink, W. & Dorrestijn, S. (2018), Philosophy of Technology x Design: the Practical Turn. In Storni, C. et.al. (Eds.), Proceedings of DRS 2018: Design as a catalyst for change (Vol. I, pp. 190-200). London: Design Research Society. download (excerpt from proceedings online)
 • Dorrestijn, S. (2017), The Product Impact Tool: the Case of the Dutch Public Transport Chip Card. In: Niedderer, K., Clune, S., & Ludden, G. (Eds.). Design for Behaviour Change: Theories and practices of designing for change (pp. 26-39). Abingdon & New York: Routledge.
 • Dorrestijn, S. (2017), The Care of Our Hybrid Selves: Ethics in Times of Technical Mediation. In: Foundations of Science 22(2), pp. 311–321.
 • Dorrestijn S. (2017), The Uses of Reason in Times of Technical Mediation. In: Foundations of Science 22(2), pp. 333-337.
 • Dorrestijn, S. (2016), History, Philosophy, and Actuality of the Utopian View of Technology: On Pierre Musso’s Critique of Network Ideology. In: Garcia, José Luís (ed.), Pierre Musso and the Network Society (pp. 103-129). Cham, Ch: Springer International Publishing.
 • Dorrestijn, S., Van der Voort, M.C. & Verbeek, P. P.C.C. (2014). Future user-product arrangements: Combining product impact and scenarios in design for multi age success. Technological Forecasting & Social Change vol. 89(0), pp 284-292.
 • Dorrestijn, S., & Verbeek, P. P. (2013). Technology, wellbeing, and freedom: The legacy of utopian design. International Journal of Design 7(3), pp. 45-56.
 • Dorrestijn, S. (2012), The design of our own lives: Technical mediation and subjectivation after Foucault. Enschede: University of Twente (PhD thesis).
 • Dorrestijn, S. (2012), Technical Mediation and Subjectivation: Tracing and Extending Foucault’s Philosophy of Technology. Philosophy & Technology 25(2), pp. 221-241.

Nederlandstalig:

 • Dorrestijn, S. (2017), Onszelf op afstand besturen: De mens en Persuasive Technology (S. Dorrestijn & L. Assen). In: Verleiding tot gezond gedrag: Persuasive technology in de gezondheidszorg. (Annalen van het Thijmgenootschap 105.3) (pp. 121-138). Nijmegen: Valkhof pers.
 • Dorrestijn, S. (2017), Wakker blijven of in slaap dommelen: De mens onder toezicht en beïnvloeding door slimme technologie [Review van M. Martijn & D. Tokmetzis (2016), Je hebt wél iets te verbergen: Over het levensbelang van privacy. Z.pl.: De Correspondent]. In: Filosofie & Praktijk 38(1), pp. 38-47.
 • Dorrestijn, S. & Vonk, M.A.  (2016), De privacy-vriendelijke zorgcamera die mensen desondanks niet wilden: Over de impacts en de moraal van techniek.  In Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 26(3), pp. 73-78.
 • Dorrestijn, S. (2015). Hoe techniek kruist met politiek, ethiek en religie: Bij Latour en Dooyeweerd. In: Denkwijzer 15(2) (juli 2015), pp.12-17.
 • Dorrestijn, S. & Tijmes, P. (2015). Techniekfilosofie, Techniek, Technocratie. In: Harry Willemsen & Peter de Wind (red.) (2015). In: Woordenboek Filosofie. Geheel herziene en aangevulde uitgave (3 lemma’s: pp. 530-532, 532-533, 533). Antwerpen en Apeldoorn: Garant.
 • Hullegie, W. & Dorrestijn, S. (2014). Eerst zien, dan genezen? Een kritische blik op echografie in de eerste lijn. In: Sport en Geneeskunde jrg. 2014 (2), pp. 21-25.
 • Dorrestijn, S. (2012), Latours keuringsdienst van waren en van waarden: Techniek en moraal. In: Wijsgerig perspectief 52(4), pp. 16-22.
 • Dorrestijn, S. (2012), De omvorming van onszelf in filosofie, kunst en techniek. In: P. Sambre, B. Van Huffel (red.), Michel Foucault: Een voortdurend proces. Bijdragen over kritiek, politiek, seksualiteit en techniek (pp. 163-181). Leuven: Acco.
 • Dorrestijn, S. (2011), Utopisch design: Technische mediatie in de ontwerppraktijk. In: Kunst & Wetenschap 20(3), pp. 35-36.
 • Dorrestijn, S. (2011) Gedragsbeïnvloedende techniek en usability. In: Tijdschrift voor ergonomie 36(1), pp. 5-12.
 • Dorrestijn, S. (2010) Design your own life: Over ethiek en gebruiksvriendelijk ontwerpen. In: M. Huijer & M. Smits (red.), Moralicide: Nieuwe morele vocabulaires voor technologie (pp. 90-104). Kampen: Klement.
 • Dorrestijn, S. (2009) Filosofie met het eigen bestaan als inzet. Inhoud en actualiteit van Foucaults late werk. Wijsgerig Perspectief 49(2), pp. 30-37.

Steven Dorrestijn

Lector Ethiek & Technologie

06 - 1339 8152 Profielpagina