Smartphone manipulatie met spoor

Werkwijze: Impact en ethiek van techniek

Product Impact Tool

We werken aan praktische werkvormen, zowel voor Maatschappelijk Verantwoord Innoveren en Ethical Readiness, als voor onderwijs en professionalisering op het gebied ethiek en techniek. We maken daarvoor vaak gebruik van de Product Impact Tool (Dorrestijn). Zie de Product Impact Tool Portal.

Techniekfilosofie

Daarnaast doen we verdiepend onderzoek in de techniekfilosofie, met een focus op het toepasbaar maken van inzichten over de impact van techniek (“een praktische wending in de techniekfilosofie”).

Ethiek

Verdiepend onderzoek in de ethiek doen we naar de manier van bestaan van waarden en het afwegen tussen verschillende waarden. In lijn met de praktische werkvormen interesseren we ons voor ethische bewustmaking en mobilisatie, oftewel voor de relatie tussen ethische waarden in theorie en de aanvaarding en uitwerking in de praktijk (in lijn met bijvoorbeeld het werk van Michel Foucault over ethiek als vormgeving van onze eigen bestaan).