Top Talent Programma

Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs is betrokken bij het onderzoek naar de Top Talent Programma's van Saxion. Deze programma's bieden intrinsiek gemotiveerde studenten de mogelijkheid om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen voor een complexe maatschappij.

Studenten ​Lerarenopleiding basisonderwijs

De Top Talent Programma's fungeren binnen Saxion als proeftuin voor het ontwikkelen van innovatieve vormen van onderwijs.

Binnen de verschillende onderzoeksthema's wordt vanuit een waarderend perspectief en ontwerpgericht onderzoek bijgedragen aan de ontwikkeling en verbetering van de Top Talent Programma's. 

Thema's

Het onderzoek naar de Top Talent Programma's richt zich op 3 thema's:

  1. Kenmerken en behoeften van Top Talent-studenten
  2. Professionalisering van Top Talent-docenten
  3. Effectieve kenmerken van Top Talent-onderwijs en de spin-off naar het reguliere onderwijs

Op dit moment worden twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek richt zich op de schoolloopbaan van Top Talent-studenten, met als doel de achtergronden en kenmerken van deze studenten in kaart te brengen. Het tweede onderzoek richt zich op de innovatieve vormen van assessment die in honoursonderwijs ingezet worden en wat dit van betrokken docenten vraagt aan kennis en vaardigheden.