Docenten in overleg

Innovatief en Effectief Onderwijs

Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs wil docenten en opleidingen helpen te komen tot succesvolle, innovatieve leerarrangementen, waarbinnen studenten optimaal worden toegerust voor hun toekomstige beroepspraktijk. Ons onderzoek richt zich op een aantal thema’s die we, waar mogelijk, in samenhang bestuderen: Curriculumontwikkeling, docentprofessionalisering, talentontwikkeling, studieloopbaanbegeleiding en onderwijskundig leiderschap.

Primaire aandachtspunten van het lectoraat zijn de processen van innoveren en meten van onderwijseffectiviteit.

Pabo-studente in het studielandschap - lerarenopleiding basisonderwijs studie Saxion

Vraaggestuurd werken

Wij werken vraaggestuurd, startend vanuit concrete vragen vanuit de praktijk van docenten of opleidingen en met als doel die praktijk samen te (helpen) verbeteren. We doen dat in de vorm van een ontwerpgerichte onderzoeksbenadering en vanuit een waarderend perspectief (AI). Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met de praktijk (co-creatie), waarbij docenten ook in de rol van onderzoeker kunnen optreden.

Onze werkwijze laat zich als volgt kenmerken:

 • Het starten vanuit de positieve aspecten die reeds aanwezig zijn in de onderwijssituatie;
 • Het onderbouwen hiervan m.b.v. theorie;
 • Het vertalen van deze aspecten en de literatuur naar principes voor (her)ontwerp;
 • Het ondersteunen en begeleiden van docenten en studenten bij het vormgeven, uitvoeren van dit (her)ontwerp, en waar mogelijk het onderzoeken ervan;
 • Het analyseren en waarderen van de resultaten, die aanleiding kunnen zijn voor herontwerp.

Master Educational Leadership en Master Leren & Innoveren

Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs verzorgt en ontwikkelt een aanzienlijk deel van het onderwijs in de Master Educational Leadership en de Master Leren & Innoveren.

De Master Educational Leadership is ontwikkeld voor leidinggevenden in alle sectoren van het onderwijs (po, vo, mbo en hbo). Lees meer

De Master Leren & Innoveren is ontwikkeld voor docenten met een aantal jaren ervaring die een volgende professionele stap willen maken, maar niet richting management.

Voor meer informatie over het volgen van deze masters kunt u contact opnemen met Bureau Professionalisering, tel. 088 – 019 3715.

2019

 • Brand-Gruwel, S., Bos, N.R. & Graaf, A. van der (2019). Het vergroten van studiesucces in het hoger onderwijs: belang van overtuigingen van docenten. Pedagogische Studien, Vol 96(1), pp.1-14.
 • Woudt-Mittendorff, K. & Pullen, A. (2019). Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie – een pilotstudie bij drie technische opleidingen van Saxion. Enschede: TechYourFuture.
 • Woudt-Mittendorff, K. & Visscher-Voerman, J.I.A. (2019).  De docent als coach van het leerproces. Onderwijsinnovatie (juni 2019).
 • Tijhuis, E., M. Mulder, K. Evers, J. S. Jukema, M. van de Dijk, I. Visscher-Voerman (2019). Serious gaming in opleiding Verpleegkunde. OnderwijsInnovatie, Nummer 1 - maart.
 • Mittendorff, K. (2019). Bouwstenen voor SLB 2.0: een toekomstbestendig ontwerp. Onderwijsinnovatie (september 2019). 
 • Woudt-Mittendoff, K. Harmelen, E. van, & Visscher-Voerman, J.I.A. (2019). Het coachen van leraren in opleiding. VELON, Tijdschrift voor lerarenopleiders.
 • Brouwer-Truijen, K., Poortman, C. & Visscher-Voerman, I. (2019). Interdisciplinair onderwijs: uitdaging voor leidinggevenden en docenten. Van twaalf tot achttien: Vakblad voor het voortgezet onderwijs, Vol 29, verwacht in oktober.
 • Leeuwen, A., van, Bos, N., Ravenswaaij, H., van & Oostenrijk, J., van (2019). The role of temporal patterns in students' behavior for predicting course performance: A comparison of two blended learning courses. British Journal of Educational Technology, 50(2), 921-933.
 • Baas, M, Admiraal, W. & Berg, E.v. van den (2019). Teachers’ Adoption of Open Educational Resources in Higher Education. Journal of Interactive Media in Education, 2019(1): 9, pp. 1–11.
 • Woudt-Mittendorff, K., Harmelen, E. van & Visscher-Voerman, I. (beoogd 2019). Het coachen van leraren in opleiding. Kennisbasis Lerarenopleiders, 7.

 • Visscher-Voerman, J.I.A. (2018). Perspectieven op Curriculuminnovatie in het Hoger onderwijs. Lectorale rede uitgesproken op 12 december, Deventer: Saxion. 
 • Evers, K.E., Harmelen, E. van., Visscher-Voerman, I. (2018). Smart Solutions Semester Onderwijs: Missie en Visie.
 • Harmelen, E. van., Evers, K.E. (2018). Handreiking Tutoren Smart Solutions Semester.
 • Truijen, K., Rikkerink, M., Visscher-Voerman, I. (2018). Onderwijskundig leiderschap in het basisonderwijs: drie portretten. Hoe schoolleiders leidinggeven aan onderzoekend en ontwerpend leren. TechYourFuture-rapport.
 • Truijen, K., Rikkerink, M., Visscher-Voerman, I. (2018) . Leidinggeven aan onderzoekend en ontwerpend leren: Onderwijskundige leiderschap in het basisonderwijs. School Management, vakblad voor management, bestuur en toezicht, 20(3), pp. 24-28.
 • Woudt-Mittendorf, K. (2018). Whitepaper: 'Talentgerichte loopbaangesprekken'. Het ontwerpen en borgen van loopbaangesprekken in je school. Deventer: TechYourFuture.
 • Woudt-Mittendorff, K., Pullen, A., & Kornet, A. (2018). Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en reflectie binnen de technische opleidingen. Deventer: TechYourFuture.

 • Mittendorff, K., Faber, M., & Staman, L. (2017). A matching activity when entering higher education: ongoing guidance for the students or efficiency instrument for the school? British Journal of Guidance & Counselling, 45 (4), 3760390.
 • Holterman, S., Huizinga, T., & Lohuis, A. (2017). Professionalisering binnen DocentOntwikkelTeams: Ontwerpen, didactiek en veranderbereidheid. Paper gepresenteerd op de ORD in Antwerpen, juni 2017.
 • Holterman, S., Huizinga, T., & Lohuis, A. (2017). Professionalisering binnen DocentOntwikkelTeams: Ontwerpen, didactiek en veranderbereidheid.Enschede/Deventer. Saxion Parttime School.
 • Brouwer-Truijen, K. (2017). Monitor Toptraject VMBO. Onderzoeksrapportage, StudieSuccesCentrum. 
 • Brouwer-Truijen, K. (2017). Monitor Toptraject ROC van Twente. Onderzoeksrapportage, StudieSuccesCentrum.
 • Mittendorff, K. (2017). Loopbaanoriëntatie op school. Verbind wat er al gebeurt en wees creatief. Van12tot18, maart 2017.
 • Mittendorff, K., Brouwer-Truijen, K., Huizinga, T., Staman, L., & Bisschop, C. (2017). Talentgerichte loopbaangesprekken met passie voor techniek. Wat kenmerkt een goed gesprek? Paper voor de ORD (28-30 juni 2017) in Antwerpen. 
 • Leeman, Y., Dieleman, A., van der Steen, J., de Beer, F., & Mittendorff, K. (2017). Het begeleiden van praktijkonderzoek in een professionaliseringstraject. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38 (1), 81-93.
 • Meijers, F., & Mittendorff, K. (2017) (red.). (Zelf)reflectie in het hoger onderwijs. Apeldoorn: Garant. 
 • Draaisma, A. & Mittendorff, K. (2017). Betekenisvol reflecteren op verschillende niveaus. In: Meijers, F. & Mittendorff, K. (red.). (Zelf)reflectie in het hoger onderwijs (pp. 33-50). Apeldoorn: Garant. 
 • Rikkerink, M. (2017). Succesfactoren voor vernieuwing in het mbo
 • Visscher-Voerman, J.I.A. (2017). Necessary Ingredients for the Education of Designers. In A.A. Carr-Chellman & G. Rowland (Eds), Issues in Technology, Learning and Instructional Design: Classic and Contemporary dialogues, pp. 73-76. New York: Routledge. 
 • Visscher-Voerman, J.I.A. (20017). Strategies for Curriculum Development, Workshop given at the Masterclass organised by the European Consortium of Innovative Universities (ECIU), November 22-23, Kaunas, Lithuania.
 • Visscher-Voerman, J.I.A. (2017). Presenter at the Presidential Session: Classic and Contemporary Dialogues in ID, Technology, Learning and Leading, Organized by Carr, A.A. & Rowland, G., at the Annual Conference of the Association for Educational Communications & Technology (AECT) "Leading Learning for Change". November 6-11 2017, Jacksonville, Florida.
 • Visscher-Voerman, Irene, (2017). De docent wordt belangrijker. Thema-verhaal Onderwijs. Interview door Mirjam van Huet, ZON-magazine (V6), november pp. 44-47.
 • Gellevij, M.R.M., & 't Mannetje, J.E.M.M. (2017). Rapportage evaluatie Saxion Parttime School ontwerpfase curriculum Zorg en Welzijn
 • Mittendorff, K. et al. (2017). Evaluatieonderzoek studieloopbaanbegeleiding. Een onderzoek naar de implementatie van een visiedocument inclusief basiseisen voor SLB. Rapport Vereniging Hogescholen. 
 • Brouwer-Truijen, K., Woudt-Mittendorff, K., & Pullen, A. (2017). Talentgerichte loopbaangesprekken. Onderzoeksrapport kwantitatieve analyse. Onderzoeksrapportage TechYourFuture, Expertisecentrum Techniek Onderwijs.

 • Gellevij, M.R.M., Mittendorff, K.M., Faber, M., Huizinga, T., Staman, L., Truijen, K.J.P., Brands, L., Bisschop, C. (2015). Studiesucces: Handreiking voor docenten, SLB'ers en opleidingsmanagers. Enschede/Deventer: Saxion. 
 • Gellevij, M.R.M., Huizinga, T., & 't Mannetje, J.E.M.M. (2015). Rapportage evaluatie Saxion Parttime School ontwerpfase curriculum sector Economie. Enschede/Deventer: Saxion.
 • Gellevij, M.R.M., Banis, J.H., 't Mannetje, J.E.M.M., & Truijen, K.J.P. (2015). Excellentie-Onderzoek Saxion Top Talent Programma's 2015-studenten. Verklarende modellen. Enschede/Deventer: Saxion.
 • Gellevij, M. Mittendorff, K., Faber, M., Huizinga, T., Staman, L., Truijen, K., Brands, L., & Bisschop, C. (2015). Studiesucces: Handreiking voor docenten, SLB'ers en opleidingsmanagers. Enschede/Deventer: Saxion Hogeschool.
 • Truijen, K.J.P., 't Mannetje, J.E.M.M., Banis, J.H., & Gellevij, M.R.M. (2015). Honours education: exploring the factors that influence effective honours education in a University of Applied Sciences. EAPRIL Conference Proceedings 2014, p148-159.
 • Gellevij, M.R.M., Huizinga, T., & 't Mannetje, J.E.M.M. (2015). Rapportage evaluatie Saxion Parttime School ontwerpfase curriculum sector Economie. Enschede/Deventer: Saxion. 
 • Gellevij, M.R.M., Banis, J.H., 't Mannetje, J.E.M.M. & Truijen, K.J.P. (2015). Excellentie-onderzoek Saxion Top Talent Programma's 2015-studenten. Beschrijvende resultaten. Enschede/Deventer: Saxion.
 • Gellevij, M.R.M., Banis, J.H., 't Mannetje, J.E.M.M., & Truijen, K.J.P. (2015). Excellentie-onderzoek Saxion Top Talent Programma's 2015-studenten. Verklarende modellen. Enschede/Deventer: Saxion.

 • Mittendorff, K. (2014). Leren Reflecteren. In F. Meijers, M. Kuijpers, K. Mittendorff & G. Wijers (Red.) Het onzekere voor het zekere. Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
 • Meijers, F. Kuijpers, M., Mittendorff, K. & Wijers, G (Red.) (2014). Het onzekere voor het zekere. Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
 • Mittendorff, K. & Kienhuis, M. (2014). Bouwstenen voor SLB: van visie naar praktijk. Onderwijsinnovatie, december 2014.
 • Mittendorff, K. (2014). Studieloopbaanbegeleiding in het hbo. OnderwijsInnovatie, juni 2014.
 • Donk, S. van der, Truijen, K., Gellevij, M. (2014). De integratie van de iPad binnen het pabo onderwijs. Deventer: Saxion.
 • Gellevij, M.R.M., 't Mannetje, J.E.M.M., Faber, M., & van der Donk, S. (2014). Surf - Onderzoek Toetsgestuurd leren Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. Deventer: Saxion.
 • Huizinga, T. (2014). Developing curriculum design expertise through teacher design teamsDoctoral dissertation, Enschede: Universiteit Twente.
 • Staman, L., Visscher, A.J. and Luyten, H. (2014). The effects of professional development on the attitudes, knowledge and skills required for data-driven decision makingStudies in Educational Evaluation, 42 (79-90).
 • Mittendorff, K. (2014). Studieloopbaanbegeleiding in het HBOOnderwijsInnovatie, juni 2014.
 • Truijen, K. (2014). Ontwikkelen van Teamwerk. Voorwaarden voor effectief functioneren van docententeams in het MBO. Opleiding & Ontwikkeling, 3, 14-17.
 • ScienceGuide: van der Donk: ‘Beter studeren met iPad’. 4 februari 2014. 
 • Mittendorff, K.,  Faber, M., Staman, L., & Gellevij, M. (2014). Eindrapport. Kwalitatief evaluatieonderzoek naar de tevredenheid over, werking en resultaten van de intakeprocedure van SAXION. Cohort 2013-2014 (intakes gehouden in 2012-2013). Deventer: Saxion Hogescholen.
 • Mittendorff, K., Faber, M., Staman, L., & Gellevij, M. (2014). Deelrapport A. Gedetailleerde resultaten per opleiding. Deventer: Saxion Hogescholen.
 • Mittendorff, K. & Osterloh, E. (2014). Visie en eisen studieloopbaanbegeleiding. Deventer: Saxion Hogescholen.
 • ’t Mannetje, J. E. M. M., & Van der Donk, S. E. (2014). Evaluatieonderzoek digitale toetsbank SURF. Deventer/Enschede: Saxion.
 • Van der Donk, S., Gerritsen, F., Rikkink, M. & Huizinga, T. (2014). Informatiebrochure opleiding Coördinator Digitale Didactiek. Deventer: Saxion Hogeschool.
 • Van der Donk, S., Truijen, K, & Gellevij, M. (2014). Saxion op Pad. Onderzoek naar het gebruik van iPad in het onderwijs. Deventer: Saxion Hogeschool.
 • Van der Donk, S., Truijen, K, & Gellevij, M. (2014). Uitkomsten PABO iPad Project. Deventer: Saxion Hogeschool.
 • Van der Donk, S., Faber, M., & Gellevij, M. (2014). Serious gaming. Onderzoek naar de inzet van serious gaming in het onderwijs. Deventer: Saxion Hogeschool.
 • Faber, M., Huizinga, T., ’t Mannetje, J., & Gellevij, M. (2014). Deeltijdonderwijs binnen de sector economie: Beschrijving onderzoeksresultaten scan bij deeltijdcoördinatoren, A-relaties en studenten. Deventer: Saxion Hogeschool

 • Schell-Kiehl, I. & Gellevij, M. (2011). De betekenis van docenten voor innovatie. Onderwijsinnovatie, 4, 36-39.
 • Schell-Kiehl, I. & Gellevij, M. (2011). Het OnderzoeksatelierEvaluatieonderzoek naar een bottom-up ontwikkelde onderwijsinnovatie binnen de hbo opleidingen 'sociaal pedagogische hulpverlening' en Sozialpedagogik' van de Academie Mens & Maatschappij. Enschede: Saxion.

Evenementen van dit lectoraat

Nieuws van dit lectoraat

Het team