Studenten met laptop en tablet

Ellen van den Berg (1956) is sinds 2002 lector. Haar onderzoek richt zich op het leren van leraren met behulp van ICT. Daarbij vormt de koppeling tussen theorie en praktijk de belangrijkste pijler. Ellen is ook academic director van de masteropleiding Leren & Innoveren Teacher Leader en is dus inhoudelijk verantwoordelijk voor deze master.

Haar onderzoek richt zich op het leren van leraren met behulp van ICT.

Ontwerponderzoek is de methodologie die ten grondslag ligt aan het onderzoek in de kenniskring, de masteropleiding en de bacheloropleiding van de APO Enschede. Ook in de samenwerking met (academische) basisscholen neemt deze methodologie een prominente plaats in.

Ellen is ook buiten Saxion actief

Ze is lid van de Raad van Toezicht van de stichting Attendiz. Attendiz verzorgt begeleiding en onderwijs aan leerlingen met een of meerdere beperkingen. Ellen is hoofdredacteur geweest van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders en is reviewer voor verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften. Zij is lid van de Wetenschappelijke Raad van SURF (ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek) en de adviesraad van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

Studenten met laptop en tablet

Ellen combineerde gedurende 10 jaar haar lectoraat met de functie van universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente. Aan deze universiteit is zij in 1996 gepromoveerd op een proefschrift over de effectiviteit van nascholing. Zij doceerde diverse vakken op het gebied van onderwijskunde en ontwerpmethodologie, begeleidde dissertatieonderzoek en leidde diverse ICT-onderzoeksprojecten. Tevens was zij lid van het dagelijks bestuur van de vakgroep Curriculumtechnologie en lid, en later voorzitter, van de faculteitsraad Toegepaste Onderwijskunde. Voordat zij werkzaam was bij de Universiteit Twente heeft Ellen gewerkt als adviseur en onderzoeker bij het Pedagogische Centrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en is zij in 1982 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  • Berg, E. van den & Kirschner, P. (2012). Evidence-based doceren in het hoger onderwijs met ICT. In: Plugge, L. (red.). De bakens verzetten. Trendrapport 2012.Wetenschappelijk Technische Raad. Utrecht: SURF.
  • Berg, E. van den, Wallace, J. & Pedretti, E. (2008). Multimedia cases, teacher education and teacher learning. In J. Voogt & G. Knezek (eds.). International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 475-488). New York: Springer.
  • Berg, E. van den, Jansen, L.M. & Blijleven, P.J. (2004). Learning with multimedia cases: an evaluation study. Journal of Technology and Teacher Education, 12(4), 491-509.