TechForFuture

TechForFuture

TechForFuture is het expertisecentrum van Saxion en Windesheim met de focus op praktijkonderzoek binnen de sector Hightech Systemen & Materialen (HTSM). Het doel van TechForFuture is samen met hightech bedrijven nieuwe kansen creëren en daarmee de innovatiekracht vergroten.

Dankzij de samenwerking met TechForFuture ontwikkelen bedrijven nieuwe technologieën. Zo creëert TechForFuture samen met bedrijven uit de HTSM sector nieuwe business kansen, nieuwe productmarktcombinaties en innovatieve ontwikkelrichtingen.

Hightech mechatronica, nanotechnologie, smart materials, kunststoffen, ICT in nieuwe producten en systemen: praktijkgericht onderzoek leidt ertoe dat ons land zich verder specialiseert in hoogwaardige engineering van producten en in productie met een grote toegevoegde waarde.

TechForFuture zorgt niet alleen voor kwalitatieve technologische kennis, maar ook voor enthousiaste studenten die opgeleid zijn om in een bedrijf zelfstandig praktijkgericht onderzoek te doen. Hightech bedrijven in Oost-Nederland hebben een grote behoefte aan bèta-technisch opgeleide kenniswerkers. TechForFuture biedt een jonge instroom technici die dankzij specifiek HTSM-onderzoek  al ruime praktijkervaring hebben opgedaan