TechYourFuture: man met drie kinderen

TechYourFuture

TechYourFuture is het expertisecentrum voor onderwijs in bèta en technologie. Wij maken mensen vertrouwd met technologische ontwikkelingen en maken mensen enthousiast voor een toekomst in de techniek.

TechYourFuture is een netwerkorganisatie die gericht is op:

  • Professionalisering van het (techniek)onderwijs op gebied van bèta, wetenschap en technologie
  • Samen met het werkveld (onderwijs én ondernemingen) uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.
  • Leggen van verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven met als doel, méér en betere technici.

TechYourFuture voert samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan de kennisontwikkeling over goed techniekonderwijs. Hierbij worden verschillende onderzoeksmethoden ingezet om programma’s, curricula en interventies te ontwerpen en te evalueren, die bijdragen aan effectieve en betekenisvolle leeromgevingen. TechYourFuture vormt als expertisecentrum voor techniekonderwijs de verbindende schakel voor onderzoek en innovatie in techniekonderwijs. Kenmerkend voor onze manier van werken is dat we alleen dingen doen die duurzaam effect hebben, die blijven werken over een langere periode.

TechYourFuture richt zich op drie pijlers: kiezen, leren en werken.

Leerkrachten, jongeren en ouders bewust maken van het maatschappelijk belang en de impact van bèta en de technologische ontwikkeling.

De professionele ontwikkeling van leerkrachten en scholen om de leerkrachten van de toekomst voor te bereiden op meer en beter techniekonderwijs.

Een tijdige en duurzame voorbereiding op een professionele job in een technische werkomgeving en het afstemmen van verwachtingen tussen (toekomstige) werknemers en werkgevers in de techniek.

Nieuws van TechYourFuture

Meer weten?

Check TechYourFuture.nl voor meer informatie.

TechYourFuture.nl