Leerlingenparticipatie

Leerlingen kunnen een rol spelen bij het bepalen van hun leerplan. Door voorstellen te formuleren voor het leerplan van hun klas oefenen leerlingen burgerschaps- en 21ste eeuwse vaardigheden. Ook maken ze gebruik van hun recht op inspraak. Dit onderzoek biedt een verkenning van de relatie tussen leerlingenparticipatie en onderwijsontwikkelingen als ‘student voice’, burgerschapsvorming en 21ste eeuwse vaardigheden en de plaats van deze participatie in leerplanontwikkeling.

Onderhandel met leerlingen over het onderwijs

In een artikel verschenen in de Journal of Social and Citizenship Education Association of Australia beargumenteert kenniskringlid Jeroen Bron hoe we leerlingen meer actief kunnen betrekken bij onderwijs. "Geef leerlingen een stem door samen met hen te onderhandelen over het onderwijs dat ze krijgen," aldus Bron.

Download

Jeroen Bron

Jeroen Bron

Onderzoeker

linkedin