Daltonleraren vertellen

Enkele ervaringsverhalen van studenten van de daltontrack Master Leren & Innoveren

Alja de Lange - leerkracht openbare daltonbasisschool de Branink

augustus 2018 - Ik ben Alja de Lange-Verkerk (1968) en heb het eerste jaar van de opleiding Master Leren & Innoveren met Daltontrack er op zitten. Dit afgelopen jaar ben ik mij bewuster geworden wat dalton voor mij betekent en op welke manier ik dit vorm kan en wil geven in mijn onderwijs. Ik heb colleges gehad van, en gesproken met, mensen die duidelijke ideeën hebben over onderwijs, de taak van de school en waar de accenten liggen voor de school. Ik ben nu in staat mijn visie op daltononderwijs en onderwijs in het algemeen te verwoorden en te onderbouwen met argumenten die gebaseerd zijn op onderzoek. 

Mijn visie is concreter geworden en ik ben beter in staat deze over te brengen naar anderen

Volgens mijn collega's heeft de opleiding mij veranderd in iemand die even wat langer nadenkt en dan met gefundeerde vragen en antwoorden komt. Iemand die onderwerpen aandraagt, die anderen prikkelt om na te denken en ontwikkelingen te starten.

Het is de combinatie van de verschillende onderdelen die de opleiding interessant en uitdagend maakt. De lat wordt hoog gelegd en daagt je uit om er een stapje bovenop te doen en zaken te proberen die je nog niet eerder hebt gedaan. Werken met mensen die gaan voor datgene waar ze enthousiast over zijn, stimuleert mij om eveneens door te zetten en het beste uit mijzelf te halen. Als daltoninnovator zou ik in de toekomst graag deelnemen aan een groep waarin onderwijsvernieuwing vorm krijgt. Datgene wat ik geleerd heb inzetten om het onderwijs te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor leerlingen en leerkrachten. Op welke manier? Ik heb op dit moment nog geen concrete ideeën. Maar een combinatie van lesgeven aan de ene kant en onderzoeken en ontwerpen aan de andere, lijkt mij een heerlijke uitdaging voor de komende jaren. 


Ilonka Mulder - leerkracht openbare daltonbasisschool de Branink

augustus 2018 - Mijn naam is Ilonka Mulder en ik ben sinds twaalf jaar werkzaam op openbare daltonbasisschool de Branink te Laren. Tijdens schooljaar 2016-2017 werd ik gewezen op de mogelijkheid om middels een studie bij te kunnen dragen aan praktische schoolvernieuwingen. Een kans die mij enorm aansprak! Middels de Master Leren & Innoveren leer je namelijk een praktijkprobleem te onderzoeken om vervolgens met een plan van aanpak te komen en er een oplossing voor te bieden. 

De opleiding bestaat uit twee lijnen, namelijk de algemene onderzoekslijn en de daltontrack. Binnen de algemene lijn heb ik onderzoek gedaan naar motivatiebevordering. Ik heb hiervoor een training ontwikkeld waar leraren geprofessionaliseerd worden in het toepassen van de mindsettheorie. Binnen de daltontrack ga je eveneens aan de gang met de schoolontwikkeling, maar dan specifiek gericht op dalton. 

 

De master heeft mij nieuwe inzichten gegeven in waar ik als daltonleerkracht voor sta en wat het daltononderwijs voor mij en de school betekent

Samen met een collega heb ik een meetinstrument ontwikkeld voor de daltonkernwaarde 'samenwerken'. Hoewel deze opdracht is afgerond, heeft het juist de energie gegeven om het instrument door te ontwikkelen. Hoe kan het nog praktischer en past het binnen elke daltonschool? Daarom ben ik samen met een programmeur het computerprogramma Dalt-On aan het ontwikkelen. We hopen op deze manier alle daltonscholen de mogelijkheid te geven ons mooie daltononderwijs ook 'meetbaar' aan te kunnen tonen aan een ider die daarin geïnteresseerd is. Hoeveel doen wij als daltonscholen wel niet aan socialisatie en persoonsvorming en hoe mooi is het om dit straks ook aan te tonen!

Een nieuwe uitdaging, een innoverende ontwikkeling, die zonder de Master Leren & Innoveren waarschijnlijk nog niet zou bestaan.