Zelfsturend leren

De mens dient zich staande te houden in een steeds complexer wordende maatschappij. Zelfsturend leren is een voorwaarde om te kunnen functioneren in deze toekomst.

Juiste begeleiding bij dit proces door de leerkracht is bijzonder belangrijk.

De leerling zal zich het zelfsturend leren eigen moeten maken. Juiste begeleiding bij dit proces door de leerkracht is bijzonder belangrijk. Er zijn echter weinig instrumenten voorhanden waarmee gericht gewerkt kan worden aan het ontwikkelen van zelfsturing. Leerkrachten blijven daardoor soms steken in een goed bedoelde, maar weinig effectieve begeleidingsaanpak. Dit project levert evidence-based sturingsmogelijkheden op die bijdragen aan vernieuwing van het onderwijsleerproces met betrekking tot zelfgestuurd leren.

Download onze iSelf-poster

De iSelf-aanpak heeft als doel leraren te ondersteunen bij het bevorderen van de zelfregulatie door hun leerlingen. Een hulpmiddel bij de aanpak is de iSelf-poster. Deze poster hebben we samen met de scholen van ons samenwerkingsverband op basis van wetenschappelijk onderzoek opgesteld. Deze poster maakt de verschillende fases (Voor, Tijdens en Na) en elementen (Cognitie, Motivatie, Gedrag en Ruimte & Materialen) van zelfregulatie zichtbaar. Horizontaal staan de fases en verticaal staan de elementen van het zelfregulatieproces weergegeven. Alle fases en elementen samen vormen het proces van zelfregulatie. Concreet kunnen leraren de poster gebruiken om na te gaan welke zelfregulatiestrategieën wanneer tijdens de les worden ingezet. In de handleiding die komend voorjaar verschijnt, beschrijven we de fasen en elementen meer in detail en leggen we uit hoe de poster kan worden toegepast. 

iSelf the movie

december 2017 - We hebben afgelopen tijd hard gewerkt aan het maken van een korte film over ons project iSelf en het resultaat mag er zeker zijn! In het filmpje laten we zien wat de essentie van iSelf is: een professionaliseringsaanpak voor leraren om zelfregulatie van leerlingen te bevorderen. Komend voorjaar verschijnt de handleiding over iSelf in onze inspiratiereeks.