ZigBee-netwerken

Hulpverlening in grote gebouwencomplexen zit vol gevaren voor de operationele publieke veiligheidsdiensten, zoals de brandweer. Op onbekend terrein, vaak zonder stroom en afgesloten van de buitenwereld moeten hulpdiensten reddingswerk verrichten met gevaar voor eigen leven. In een voorstudie van dit project is onderzocht of de fysieke bescherming van brandweermensen kan worden verbeterd door binnen gebouwen gebruik te maken van zogenaamde ZigBee-netwerken. ZigBee is een standaard voor draadloze sensornetwerken tussen apparaten op korte afstand. Het wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het doorsturen van sensorgegevens. Na een demonstratie waren de aanwezige brandweermannen zo enthousiast dat een consortium van bedrijven nu van plan is op Zigbee gebaseerde producten op de markt te brengen die de veiligheid van brandweermensen in gebouwen verbeteren. De eisen in deze omgeving zijn zo hoog dat er veel praktijkgericht onderzoek nodig is om optimale ontwerpkeuzes voor deze producten te kunnen maken. En dat is precies waar het project FireBee op gericht is.

Doelstelling Firebee

Het project richt zich op het verbeteren van de positiebepaling binnen een draadloos sensornetwerk. Ook de verbetering van de spraakcommunicatie over zo’n netwerk behoort tot de doelstellingen. Onder het motto 'the show must go on' ligt de nadruk op de robuustheid van de te kiezen oplossingen onder voor elektronica en radioverbindingen zeer zware omstandigheden als vuur, water, rook, beton en grote temperatuurverschillen.

Meer informatie Firebee

Het lectoraat Ambient Intelligence is deelnemer in het project Firebee, dat wordt gecoördineerd door hogeschool Fontys. Meer informatie over Firebee is dan ook te vinden op de website van hogeschool Fontys. U kunt ook contact opnemen met lector Wouter Teeuw, w.b.teeuw@saxion.nl.