Instant

De hoofddoelstelling van het project is het ontwikkelen en testen van een innovatief meetinstrument waarmee op basis van objectieve data de efficiëntie van de revalidatie van patiënten na een voorste kruisbandreconstructie of bij knieartrose wordt verhoogd terwijl het aantal behandelingen wordt verminderd.

Onderwerp

  • Healthcare
  • Rehabilitation
  • Wearable sensors
  • Data analytics
  • Machine learning

Doelen

Binnen het project wordt een nieuw type ‘4D’ sensor ontwikkeld op basis van 3D IMMU (inertial magnetic measurement unit) en UWB-sensortechnologie (ultra-wideband) voor het meten van de 3D-houding, beweging en positie. Deze sensoren worden ondersteund door algoritmen voor analyse, interpretatie en feedback van metingen van de relevante lichaamshoeken. Centraal hierbinnen staat de ontwikkeling van gedistribueerde methoden voor management, analyse en feedback van data, die het mogelijk maken om via datamining referentiedata en kennis te genereren. Deze referentiedata kan gebruikt worden als directe context in de applicatie voor interpretatie-ondersteuning bij elke nieuwe meting; de opgedane kennis leidt tot verbetering van de behandeling zelf. Ondersteunend hierbij is een gedistribueerd softwareplatform dat het monitoren van de bewegingen van de patiënt op afstand en het verschaffen van feedback hierop verzorgt.

Partners

  • Roessingh R&D (penvoerder)
  • Saxion
  • University of Twente
  • Gable Systems
  • Topvorm Twente

Looptijd

2020 - 2023

Meer informatie

linssen-jeroen.jpg

Dr. Jeroen Linssen

Associate Professor

06 - 8278 4767 LinkedIn

Financiering

Logo Europese Unie OP Oost

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Bekijk de website