MORe is een nieuw project over cyberveiligheid in de smart industry. Het doel van het project is de doorontwikkeling van het Fieldlab The Garden, dat door Thales wordt gecoördineerd, naar een open innovatieomgeving voor de regio.

Cyberveiligheid in de productlevenscyclus

De doelstelling van het MORe-project is het versterken van de cyberveiligheid van het mkb in Oost-Nederland. Hiertoe richt het project zich in het bijzonder op cyberveiligheid in de gehele productlevenscyclus, van productinnovatie to feitelijk gebruik van het product. Voor smart industry is dit een belangrijk nieuw aandachtsgebied. Productontwikkeling vindt steeds meer plaats via klantinteractie en in samenwerking tussen industriële partners, elk met hun eigen specialismen. Hierdoor raakt productontwikkeling steeds meer gekoppeld met het productieproces en met het gebruik door de klant. In de gehele productlevenscyclus gaan partijen daarom steeds meer met elkaar samenwerken. En daartoe moeten zij allerlei data met elkaar delen, maar wel op een beveiligde manier. Om dat mogelijk te maken zijn (cyber-)veilige systemen en toepassingen nodig.

Projectactiviteiten MORe

Met dit project willen we het verdienvermogen van de uitbestede netwerken in de steeds meer gedigitaliseerde wereld van de actieve mkb’ers en toeleveranciers in de regio verbeteren. Om dit doel te bereiken richten we een netwerk in dat een pakket van inspirerende activiteiten uit gaat voeren:

  • Het vergroten van de bewustwording bij het mkb van de cyberveiligheidproblematiek
  • Het ontwikkelen van een regionale community rond cyberveiligheid en smart industry
  • Het ontwikkelen van een roadmap met een toekomstvisie en projectthema's op het gebied cyberveiligheid en smart industry voor het mkb
  • Het ontwikkelen van een open innovatieomgeving en nieuwe bedrijvigheid rond het Fieldlab The Garden ontwikkelen voor de regio.

Het MORe-project is een uitvloeisel van het Oost-Nederlandse Smart Industry initiatief gericht op het veilig delen van data ten behoeve van smart industry. Onderdeel van dit initiatief is ook het smart industry FieldLab The Garden, gevestigd op het High Tech Systems Park in Hengelo.

Financiering en partners

Het MORe project wordt voor 50% gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de andere 50% wordt beschikbaar gesteld door de consortiumpartners. Dit zijn: ThalesUniversiteit Twente, Saxion, TNO en FME. Het beschikbare budget bedraagt 1 mln Euro over een periode van 3 jaar. Thales is de coördinator van het gehele project.

Werkpakket Ecosysteem voor Open Innovatie en Bedrijvigheid

Saxion leidt het centrale werkpakket Ecosysteem voor Open Innovatie en Bedrijvigheid. Hans Schaffers, lector Digital Business Innovation bij de Academie Creatieve Technologie,  is de coördinator van dit werkpakket en aanspreekpunt bij Saxion. Binnen dit werkpakket is lector Innovatief Ondernemerschap Han van der Meer verantwoordelijk voor het opzetten van startersactiveiten.

Looptijd MORe

Het project MORe loopt van februari 2017 t/m februari 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Schaffers, lector Digital Business Innovation bij de Academie Creatieve Technologie, j.w.m.schaffers@saxion.nl

Logo Europese Unie OP Oost

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europese Unie

Bekijk de website