RAAK MKB Data in smart industry

Nederlandse bedrijven lopen achter op het gebied van Smart Industry. Er wordt veel over nagedacht en geschreven, maar de daadwerkelijke toepassing staat nog in de kinderschoenen. Ondernemers zijn nog onvoldoende bekend met de komende digitale revolutie en de gevolgen daarvan voor hun bedrijf. Grote bedrijven kunnen complexe oplossingen aanschaffen. De mkb’er wil echter zelf met zijn proces kunnen experimenteren. Met vaak eenvoudige middelen is het mogelijk om met behulp van data het productieproces te optimaliseren of om de kwaliteit van een product te verbeteren. Dit project ontwikkelt methoden en tools die mkb’ers hierbij helpen.

Generiek en flexibel monitorsysteem

Bij bedrijven worden al veel data verzameld. Deze data staan vaak op verschillende locaties. Industriële computers houden gegevens over het proces bij. Handmatige kwaliteitscontroles worden ingevuld op formulieren en er worden rapporten opgesteld. Ook worden specifiek ontwikkelde meetsystemen gebruikt. Voor al deze bronnen zijn er wel deeloplossingen om de gegevens te ontsluiten. Een betaalbaar en handig systeem waarmee het bedrijf zelf daadwerkelijk inzicht krijgt in het gehele proces is er echter nog niet. In Data in Smart Industrie onderzoeken we hoe je een gemakkelijk te gebruiken systeem ontwikkelt. We ontwikkelen daartoe een generiek en flexibel monitorsysteem waarmee data uit verschillende bronnen eenvoudig kunnen worden geïntegreerd en geanalyseerd.

Financiering en partners

Het project Data in Smart Industry wordt gefinancierd vanuit RAAK MKB. Partners in het project zijn de kennisinstellingen Saxion, NHL en Universiteit Twente, en de industriële partners Bronkhorst, EuroMouldings, Pentas, MetricControl, Nijhuis Industries, PM BearingsThalesMalvern Panalytical en branchepartners FMEMetaalunie en NRK.

Looptijd

Het project loopt van 1 september 2017 tot 31 augustus 2020.

Meer informatie RAAK MKB Data in smart industry

Voor meer informatie zie de project website www.mkb-smartindustry.nl en/of kunt u contact opnemen met Jeroen Linssen, projectleider.

linssen-jeroen.jpg

Dr. Jeroen Linssen

Associate Professor

06 - 8278 4767 LinkedIn