Het project Via Nova van de HAN Automotive richt zich op de bruikbaarheid van data uit auto’s. Hoe nauwkeurig is deze data en waar is het allemaal voor in te zetten?

Data uit voertuigen

Door middel van een aantal praktische use-cases willen we de bruikbaarheid van de data in relatie brengen met de nauwkeurigheid. Door deze relatie aan te brengen wordt ook inzichtelijk welke kwaliteitseisen er gesteld kunnen worden aan toekomstige gebruiksscenario’s. In eerste instantie zal worden gewerkt met niet veeleisende scenario’s om een raamwerk op te zetten. Vervolgens zal dit worden uitgebouwd naar meer complexe situaties, het dan bestaande raamwerk zal dan helpen om bijpassende kwaliteitseisen aan de data te stellen voor die situaties. Hierbij zal Via Nova een antwoord kunnen geven aan hoe bruikbaar data uit voertuigen is om huidige en toekomstige verkeerssituaties correct in te schatten.

Financiering en partners

Het project wordt gefinancierd vanuit het RAAK PRO programma. De partners zijn (in alfabetische volgorde): Arval, AutomotiveNL, Beijer Automotive, Centrum Wiskunde en Informatica/UVA, Ministerie van Infrastructuur en Milieu programma/Beter Benutten, HAN AR (projectleider), HTC Parking and Security, Keypoint, Leibniz Center for Law, MAP TM, NHTV, RAI, Rijkswaterstaat, Saxion, Simacan, SD Insights, Traffic Link / Trinité Automatisering, Universiteit Twente/Opleiding Civiele Techniek en V-Tron.

Looptijd 

Het project loopt van juli 2017 t/m juni 2021.

Meer informatie RAAK PRO VIA NOVA

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tatiana Goering, contactpersoon vanuit het Lectoraat Ambient Intelligence.

TatianaGoering_155x155.jpg

Dr. Tatiana Goering-Zaburnenko

Docent-onderzoeker Ambient Intelligence

LinkedIn