SpiroPlay (Steering into the flow) - Gamified spirometrie voor het thuismonitoren van kinderen met astma.

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen in Nederland (280k). Deze kinderen lopen het risico op een verlaagde kwaliteit van leven. Moderne technologie maakt het mogelijk om het astma in de thuissituatie te monitoren dmv longfunctie en tijdig te anticiperen op verslechtering van controle.

Eerder onderzoek toonde aan dat het aantal technische betrouwbare thuisgemeten longfuncties suboptimaal was. In dit project willen wij dit verbeteren met behulp van leerzame gamified feedback door:

  1. gedragssturing met behulp van verschillende responsieve blaasmetaforen,
  2. verschillende vormen van feedback op basis van regel-gebaseerde artificiële intelligentie.

Onderwerp

Thuismonitoren, astma, gedragsturing, gamificatie

Doelen/Program objectives

In dit project is samen met kinderen een lijst van meer dan 100 metaforen bedacht, waarvan vervolgens 10 in detail zijn uitgewerkt met behulp van longfunctie-experts, zodat het het gewenste gedrag stimuleert (vol inademen, hard uitademen, volledig uitademen). Drie metaforen zijn geïmplementeerd binnen het project binnen een suite of games en vervolgens geëvalueerd in klinische setting. Voor het geven van behulpzame feedback is er bovendien software ontwikkeld voor het detecteren van veelvoorkomende fouten in de uitvoering van een spirometrie test.

De belangrijkste bijdrage van lectoraat Ambient Intelligence was de opzet en uitvoering van de co-creatie sessies voor de metaforen met de kinderen en experts samen met de Human Media Interaction onderzoeksgroep van Universiteit Twente.

Een vervolgaanvraag is in de maak om de verschillende aspecten van dit project verder te uit te werken.

Betrokkenen

Universiteit Twente (lead), Saxion, MST, Deventer Ziekenhuis, Game Lab Oost

Looptijd

2019 – 2020

Meer informatie

Danny Plass

Dr. Danny Plass - Oude Bos

Associate professor

06 -1507 2877 linkedin website

Financiering

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: Pioneers in Health Care innovatiefonds (PIHC)

https://www.utwente.nl/nl/techmed/innovatie/fondsen/pioneers-in-healthcare/