In dit project willen we demonstreren dat nieuwe technieken en sensoren in smartphones geschikt zijn om gegevens te verzamelen die bijdragen aan het meten van de kwaliteit van wegen, en bepalen hoe dat ingebed kan worden in de bestaande meetmethodes die nu in gebruik zijn bij de wegbeheerders van Rijkswaterstaat, de provincies en de gemeentes.

Financiering en partners

Het project betreft een STW Demonstrator project van de Universiteit Twente (Pervasive Systems Group) waarin het Lectoraat Ambient Intelligence van Saxion participeert.

Looptijd

Het project loopt van november 2017 t/m oktober 2018.

Meer informatie 

In dit project willen we demonstreren dat nieuwe technieken en sensoren in smartphones geschikt zijn om gegevens te verzamelen die bijdragen aan het meten van de kwaliteit van wegen, en bepalen hoe dat ingebed kan worden in de bestaande meetmethodes die nu in gebruik zijn bij de wegbeheerders van Rijkswaterstaat, de provincies en de gemeentes.

Financiering en partners

Het project betreft een STW Demonstrator project van de Universiteit Twente (Pervasive Systems Group) waarin het Lectoraat Ambient Intelligence van Saxion participeert.

Looptijd

Het project loopt van november 2017 t/m oktober 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nirvana Meratnia, gastlector bij het lectoraat Ambient Intelligence.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nirvana Meratnia, gastlector bij het lectoraat Ambient Intelligence

NirvanaMeratnia_155x155.jpg

Dr. Nirvana Meratnia

Gastlector (Universiteit Twente)

Link