Er is al veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van sensorshirts. Toch is er nog nooit een serieus sensorshirt als product op de markt gebracht. Reden hiervoor is dat er vanuit de traditionele textielproducten en bestaande productietechnieken gedacht wordt. Daarbij worden sensor, draden, actuator, zender, accu en andere mogelijke onderdelen (achteraf) op of in een bestaand of eventueel zelfs speciaal ontworpen shirt genaaid. Deze aanpak leidt tot een oncomfortabel product, dat nauwelijks gebruikt wordt.

Comfortabel textielplatform als persoonlijk detectiesysteem

Saxion heeft samen met bedrijven en de Universiteit Twente (UT) kennis ontwikkeld op het gebied van textiel en de wijze waarop sensoren geïntegreerd kunnen worden in het textielgrid. In dit project ontwikkelen Saxion en UT daarmee een sensorshirt met een geïntegreerd systeem, dat kan functioneren als technologieplatform en voor situational awareness. Dat wil zeggen dat het systeem dynamisch op de omgeving en op de drager in die omgeving reageert en tot actie kan aanzetten. Het is selfsupporting en heeft een eigen energiebron. Met dit project wordt dit SaxShirt als comfortabel draagbaar textielplatform voor sensoren gedemonstreerd. Het kan verschillende sensoren bevatten en kan gebruikt worden als persoonlijk detectiesysteem in extreme werkomstandigheden.

STW-subsidie voor SaxShirt

Dit onderzoek is medegefinancierd door Technologiestichting STW, die onderdeel is van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en deels gefinancierd wordt door het Ministerie van Economische Zaken. Technologiestichting STW heeft zeven projecten gehonoreerd in haar nieuwe valorisatieprogramma Demonstrator. Twee van de zeven projecten zijn afkomstig uit het Hoger Beroepsonderwijs, waaronder dit project. Onderzoeksprojecten in de technische wetenschappen leiden nu soms niet verder dan tot het aantonen dat het principe van een nieuwe technologie werkt (zogeheten proof-of-principle), waardoor het risico voor bedrijven vaak nog te groot is om kennis 'op te pakken'. Met Demonstrator wil STW één stap verder gaan: de ontwikkeling van een praktisch demonstratiemodel dat de (commerciële) mogelijkheden van de technologie laat zien (zogeheten proof-of-concept). Voor een Demonstrator-project kan maximaal 150.000 euro worden aangevraagd. Demonstrator staat open voor aanvragen gebaseerd op resultaten die voortkomen uit STW-onderzoek of uit RAAK-onderzoek. Dit project komt voort uit het RAAK PRO project Veiligheid op de werkvloer.

Demonstrator (en dus ook dit project) bestaat uit 2 onderdelen: in het eerste onderdeel van een Demonstrator-project wordt de ontwikkeling van een demonstratiemodel (proof-of-concept) gefinancierd, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de exploitatiemogelijkheden zijn van de ontwikkelde Demonstrator-technologie. In het tweede onderdeel wordt er een verkoop- en transferplan uitgevoerd om de technologie (proof-of-concept) over te dragen aan een nu nog onbekende (commerciële) partij voor exploitatie. De overdracht vindt plaats tegen een marktconforme vergoeding.

Looptijd onderzoeksproject STW SaxShirt

Het project SaxShirt start per september 2013 en loopt tot mei 2015 (na verlenging).

Partners SaxShirt

In het onderzoeksproject SaxShirt werken de lectoraten Ambient Intelligence en Sustainable & Functional Textiles van Saxion samen met de Pervasive Systems groep van Universiteit Twente.

Meer informatie

Voor meer informatie over STW SaxShirt kunt u contact opnemen met Wouter Teeuw, lector Ambient Intelligence, w.b.teeuw@saxion.nl