TEC4SE staat voor Twente Experimental Command, Control & Communication Centre for Secure Environments. Het project TEC4SE is een regionaal project dat intussen is afgerond. Het richtte zich op de verbetering van de informatievoorziening, om daarmee de efficiëntie en effectiviteit binnen de Veiligheidsregio Twente (VRT) te vergroten. Een project waarin regionale organisaties en instellingen als Thales, MKB, politie, veiligheidsregio, UT en Saxion met elkaar hebben samengewerkt.

Deelproject binnen Saxion: 'Veilige gebouwen'

Het lectoraat Risicobeheersing voerde namens Saxion het deelproject ‘veilige gebouwen’ uit: gericht op het veilig(er) maken van de stadscampus in Enschede. Dit met als doel om het gebouw en de campus ‘toegankelijk’ te maken voor de centrale meldkamer. De vele sensoren die het gebouw aan de Maarten Tromplaan rijk is, zijn in kaart gebracht. Deze sensoren, denk aan wifi en beveiligingscamera’s, kunnen relevante informatie leveren tijdens een crisis. Maar ook ‘statische’ informatie, zoals de plattegronden van het gebouw of het ontruimingsplan, is van belang. Een belangrijke vraag in het project was dan ook: hoe creëren we met deze verschillende informatiestromen een gezamenlijk en relevant beeld, die bijvoorbeeld de Saxion BHV'ers of de hulpdiensten ter plaatse kunnen zien op hun smartphones?

Waarom? 

Wanneer Saxion relevante informatie beschikbaar stelt aan de hulpdiensten kan bij een calamiteit sneller worden opgetreden. Voorheen werden de hulpdiensten vaak ter plaatse bijgepraat over de aard en omvang van een calamiteit. Bijvoorbeeld waar is de brand, wat is de omvang van de brand en welke maatregelen hebben de bedrijfshulpverleners al genomen? Wanneer deze informatie eerder beschikbaar komt, bijvoorbeeld in de tijd dat de brandweer naar Saxion toe rijdt, dan kan de brandweer zich sneller een beeld van de calamiteit vormen. Er hoeft minder lang te worden ‘bijgepraat’ om tot een beeld van het incident te komen en er kan daardoor eerder tot actie worden overgegaan, waardoor de schade en in het uiterste geval slachtoffers kleiner wordt. Daarnaast kunnen ook bedrijfshulpverleners profiteren van de ontsloten informatie, waardoor zij beter hun acties op de actuele situatie kunnen afstemmen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt was het project voor Saxion eveneens interessant. Het project sluit aan bij de expertise van de lectoraten Risicobeheersing en Ambient Intelligence en bood zowel studenten als medewerkers de mogelijkheid om deze expertise door te ontwikkelen en in de praktijk te demonstreren via een innovatief project.

Saxion als Living Lab

De ontwikkelde toepassingen zijn getest met en binnen Saxion. Saxion veranderde hierdoor in een zogenaamd Living Lab. Een proeftuin, waar nieuwe technische toepassingen voor het veiliger maken van gebouwen in samenwerking met studenten werden getest. In navolging van TEC4SE zullen andere (veiligheids)projecten dit Living Lab-voorbeeld volgen.

Samenwerking

  • Saxion lectoraat Risicobeheersing 
  • Saxion lectoraat Ambient Intelligence
  • BHV Saxion
  • Facilitaire dienst Saxion
  • Informatiseringscentrum Saxion
  • Brandweer
  • Politie

Resultaten

Lees meer over de resultaten in het onderstaande nieuwsbericht of bekijk het filmpje van de oefening bij Saxion.

Demonstratie Smart and Safe Building Saxion

30.10.2015

Een Smart & Safe building: hoe ziet dat er in praktijk uit? Op Saxion hebben onderzoekers van de lectoraten Risicobeheersing en Ambient Intelligence dat gedemonstreerd.

Door middel van enkele slimme toepassingen kunnen bestaande sensoren en informatiesystemen in Saxion (hoofdlocatie Ko Wierenga) waardevolle informatie verschaffen bij calamiteiten. De afgelopen twee jaar hebben de onderzoekers met studenten gewerkt aan de ontwikkeling van een demonstratiesysteem, waarbij Saxion Enschede als living lab heeft gediend. Hierbij hebben zij samengewerkt met publieke en private partijen binnen het TEC4SE consortium (Twente Experimental Command, Control & Communication Centre for Secure Environments).

“We hebben kunnen laten zien hoe we sneller een beter beeld van een calamiteit  kunnen krijgen, gebruikmakend van veelal bestaande sensoren en systemen,” legt Jeroen Neuvel, onderzoeker van het lectoraat Risicobeheersing, uit. “Bij een brandmelding zijn we nu sneller in staat om een completer beeld samen te stellen van de brand. Bijvoorbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van een brand, de aard en omvang van eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen nabij de brand of het aantal aanwezigen in de betreffende vleugel. Bovendien kunnen we met deze informatie aanwezigen beter informeren, bijvoorbeeld over de veiligste evacuatieroute.” Wordt Saxion hiermee het veiligste gebouw van Nederland? “De ambitie blijft om een voortrekkersrol te behouden bij de ontwikkeling van Smart en Safe Buildings. Dit project heeft zich gericht op de ontwikkeling van een demonstrator. Het is daarmee nog niet geschikt voor dagelijks gebruik. We zijn met partijen in gesprek om dit systeem door te ontwikkelen en hopelijk kan Saxion hierbij weer als voorbeeld dienen”.

Tijdens een brandoefening op Saxion Enschede is gedemonstreerd hoe via de ontsluiting van bestaande informatiebronnen in Saxion sneller een beeld gegenereerd kan worden van een gebouwbrand en de brandbestrijding. Deze demonstratie van het ontwikkelde informatiesysteem vormde de afsluiting van het TEC4SE project. Bekijk het filmpje voor een impressie van de oefening en van de producten die door docent-onderzoekers, studenten en bedrijven zijn ontwikkeld.

De ‘Saxion casus’ en de geleerde lessen zullen onder andere in het vak crisis management van de opleiding Integrale Veiligheidskunde terugkomen.