SaxShirt: doorbraak in sensortechnologie

Bij veiligheid in (industriële) werkomgevingen is de menselijke factor een belangrijk element. Daarbij spelen zaken als stress, oververmoeidheid en/of uitputting, oververhitting en/of onderkoeling, concentratie, en in sommige gevallen zelf uitdroging een grote rol. Daarvoor is het van belang dat de werknemer, collega’s of leidinggevenden hierin inzicht hebben. Fysiologische factoren als hartslag, respiratie (ademhaling), transpiratie (zweten) en lichaamstemperatuur (kerntemperatuur) zijn hiervoor de belangrijkste indicatoren. Maar er spelen ook externe omgevingsfactoren een rol, zoals de omgevingstemperatuur, de locatie waar iemand zich bevindt, de nabijheid van collega’s etc. Een oplossing voor dit probleem is een T-shirt dat de mogelijkheid heeft om deze factoren te kunnen meten en een signaal af te geven aan de drager of bijvoorbeeld een leidinggevende wanneer hij in gevaar komt.

Meer informatie over het project SaxShirt is te vinden op de website van TechForFuture