3D printer in opslag

Onderzoek naar en ontwikkelen van lesprogramma’s en trainingen voor de inzet van 3D technologieën en 3D printers in het bijzonder in het primair onderwijs.

In samenwerking met diverse basisscholen in Twente, een leveranciers van 3D-printers, vertegenwoordigers van de gemeente Enschede en onderzoekers uit de lectoraten van PABO en IPO van Saxion werd onderzocht hoe 3D technologie ingebed is in het basis onderwijs en hoe die inbedding beter kan worden gedaan. 3D technologie wordt hierbij gezien als een middel om de doelen van Techniekpact 2020, 21e eeuwse vaardigheden en Wetenschap & Techniek – Onderzoek & onderwijs te ondersteunen.

In gesprek met de betrokkenen bij het project komen we tot de conclusie dat scholen vol enthousiasme zijn begonnen met de aanschaf van een 3D printer zonder zich af te vragen wat de meerwaarde is voor het onderwijs. Van daaruit is er behoefte aan:

  • lesmateriaal aansluitend bij bestaande onderwijsprogramma’s (groep 1 t/m 8) van de basisschool,
  • logistieke ondersteuning (technisch) 
  • professionalisering van leerkrachten op het gebied van 3D en met name ook tijd vrijmaken om met 3D te kunnen experimenteren 
  • ondersteuning van 3D tekenprogramma’s: bv Tinkercad – vraagbaak

Project partners 

Subsidie

SIA