Implementatie antimicrobiële coatings in de gezondheidszorg

Betere hygiëne en minder infecties in ziekenhuizen

Ondanks alle preventieve maatregelen die deskundigen infectiepreventie toepassen in zorgomgevingen, lopen naar schatting jaarlijks ruim 100000 mensen in Nederland een ziekenhuisinfectie op. Door de omgeving van patiënten te behandelen met antimicrobiële coatings (AMCs) is het mogelijk de aangroei van bacteriën terug te dringen en daarmee mogelijk het aantal ziekenhuisinfecties te reduceren. Het gebrek aan kennis over deze innovaties in de gezondheidszorg, en het ontbreken van praktijkbewijs zorgt ervoor dat deze AMCs nog weinig worden toegepast in zorgomgevingen. Het lectoraat Industrial Design werkt mee aan dit RAAK-project, waarvan Hogeschool Zuyd de penvoerder is. Het project moet door de toepassing van speciale coatings leiden tot betere hygiëne en minder infecties in ziekenhuizen.

Pilotprojecten in patiëntenkamers

Onderzoekers van ons lectoraat Industrial Design brengen door middel van observatieonderzoek op de verpleegafdelingen in kaart welke oppervlakken veel worden aangeraakt door welke stakeholders (zorgmedewerkers, schoonmakers, patiënten, bezoek, etc.). In aanvullende interviews achterhalen zij hoe deze stakeholders tegen antimicrobiële coatings van oppervlakken aankijken en welke mogelijke aandachtspunten er zijn om de acceptatie van AMCs onder stakeholders te verbeteren.

Tijdens de pilotexperimenten onderzoeken we de invloed van AMC-innovatie op de menselijke beleving en het gedrag onderzocht. Vragen die we daarbij willen beantwoorden zijn:

  • Welke invloed heeft AMC op de werkwijze van het personeel en hoe beïnvloedt AMC het welbevinden van zowel personeel als patiënt en zijn of haar bezoek?
  • Op welke manier kan informatie verstrekking en zintuiglijke beïnvloeding bijdragen aan de acceptatie en hoe moet dit vormgegeven worden?

In deze testfase voeren we enkele oplossingen in de ziekenhuiskamers door, die we gaan testen. Door middel van observatie en interview kijken we hoe de ingevoerde oplossingen worden ervaren door de verschillende stakeholders. Zo zal blijken welke bijdrage deze oplossingen bieden in de bevordering van de acceptatie van de AMC in het ziekenhuis.

Looptijd

Het project Implementatie antimicrobiële coatings in de gezondheidszorg loopt van 1 maart 2016 t/m 28 februari 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijdrage van het lectoraat Industrial Design van Saxion aan dit project kunt u het beste contact opnemen met Karin Voortman-Overbeek, onderzoeker lectoraat Product Design: k.overbeek@saxion.nl