RAAK Persoonsgebonden medische hulpmiddelen

De opmaat naar breed toepasbaar maatwerk.

De Nederlandse gezondheidszorg richt zich steeds meer op waardegedreven zorg. Het doel van waardegedreven zorg is betere zorg voor de patiënt, tegen minder kosten. Een belangrijk aspect van waardegedreven zorg is gepersonaliseerde zorg. Want een behandeling is voor patiënten het meest waardevol als deze is afgestemd op zijn persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden. Waar het vroeger onmogelijk was kosteneffectieve persoonsgebonden zorg te leveren, wordt dit mede dankzij technologieën als 3D printen steeds haalbaarder.

In de regio Twente heeft zich de afgelopen jaren een ecosysteem gevormd op het gebied van medisch 3D printen. Hierin werken onderzoekers van Saxion Hogeschool samen met het Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), het Roessingh, OCON, en verschillende (commerciële) partners. Binnen het ecosysteem wordt 3D printen ingezet voor het maken van o.a. preoperatieve modellen, zaagmallen en eenvoudige medische hulpmiddelen.

Dit project

Een volgende stap op het gebied van medisch 3D printen, die aansluit bij de beweging richting waardegedreven, gepersonaliseerde zorg, is het 3D printen van persoonsgebonden medische hulpmiddelen zoals protheses, ortheses en spalken. Ondanks veelbelovende ontwikkelingen (met onder andere een tracheacanule op maat en een persoonsgebonden pessarium) lukt het de ziekenhuizen nog niet om hier op grote schaal verder mee te komen. Er zijn technologische uitdagingen, maar ook vragen over de inrichting van het ontwerpproces en de implementatie van de persoonsgebonden hulpmiddelen in het zorgproces.

Dit project gebruikt het bestaande ecosysteem als ‘living lab’ om deze 3 uitdagingen nader te onderzoeken in 4 ontwerpcases. De kennis uit de cases wordt na afloop doorvertaald naar oplossingen voor het hele ecosysteem.

Met deze aanpak bouwt het onderzoek voort op bestaande kennis, expertise en faciliteiten en zorgt het voor een doorontwikkeling naar een ecosysteem waarin zorgprofessionals zelfstandig aan de slag kunnen met het 3D printen van persoonsgebonden medische hulpmiddelen.

Project partners

Looptijd

1 september 2022 tot 31 augustus 2023

Subsidie

Podcast

In deze audio hoor je Angelique Veenstra, gynaecoloog bij ziekenhuisgroep Twente en onderzoeker Anne Pasman van Hogeschool Saxion. Zij vertellen over de 3D-geprinte oplossing op maat voor verzakking baarmoeder en blaas.

Foto Wouter Weijermars

Ir. Wouter Weijermars

Project leader / researcher

+ 31 6 30126941 linkedin