Tillift voor de thuisomgeving / Wup

Verrijdbare tilliften zorgen voor problemen en ergernissen in de thuiszorg, in dit project wordt een tillift voor de thuisomgeving ontwikkeld.

Het doel van dit project is het verbeteren van het technische ontwerp van de tillift, zodat deze aansluit bij de activiteiten die een zorgverlener in de thuiszorg verricht, bij het verplaatsen van de cliënt tussen hooglaag-bed en rolstoel.

Gedurende het project is als werktitel voor de tillift “de Wup” gehanteerd.

Fase 1: Evaluatie concept

Er is gestart met evalueren van het bestaande tillift schaalmodel, ontwikkeld door student Bernd Pothof in RAAK-project Ontwerpen voor Zorgverleners. Daaruit is een Evaluatierapport gebruikers en technici opgeleverd. Dit vormt de basis voor het Aangepast programma van eisen. Er is een patentonderzoek gestart.

Fase 2: Voorlopig Ontwerp

Er zijn verschillende concepten ontwikkeld met bijhorende mock up ontwerpen voor het opbergen en vergrendelen van de tillift.

Fase 3: Marktinventarisatie

Deze fase heeft in de praktijk voor fase 2 plaatsgevonden. Ook is er een marktonderzoek uitgevoerd om de stakeholders in kaart te brengen en zijn diverse interviews gehouden.

Fase 4: Definitief Ontwerp

Het Definitief ontwerp is in CAD uitgewerkt met bijbehorende technische tekeningen.  Het werkende prototype is in meerdere fasen ontwikkeld en hiermee is bij 6 cliënten thuis, samen met mantelzorgers en zorgverleners een gebruiksonderzoek afgenomen. Zorgverleners en cliënten zijn enthousiast over het prototype. Als er al een plafondlift aanwezig is, heeft dit de voorkeur. Deze zijn echter duurder en vereisen huisaanpassingen. Ook is het ontwerp besproken met technici van NieuweWeme en Saxion.

Fase 5: Transferactiviteiten

Als demonstrator is een video, animatie en eindverslag gemaakt om het proces en ontwerp toe te lichten. De lift is gepitched aan een thuiszorgwinkel. Zij hebben interesse in dit product. Het businessplan en de kostprijs zijn nog niet volledig uitgewerkt. Wel is in Fase 3 vastgesteld dat de kortdurende zorg (verhuur) het meest geschikt is voor deze lift. De lift moet tevens goedkoper zijn dan een verrijdbare lift.

In samenwerking met NieuweWeme en JOYinCARE is een prototype opgeleverd welke is gepresenteerd op de Dutch Design Week in Eindhoven van 2016.

 

PROJECT PARTNERS 

LOOPTIJD

2013 tot 2017 

SUBSIDIE

Erik Goselink.jpg

Ing. Erik Goselink

Projectleider/ onderzoeker

LinkedIn