Mettina Veenstra

Mettina Veenstra is lector Smart Cities bij Saxion in Enschede. Het onderzoek binnen het lectoraat kent twee pijlers: Kwaliteit van leven verbeteren met smartcitytoepassingen; Sturing van overheidsbeleid op basis van data. In haar onderzoek ligt de focus op de toepassingsgebieden mobiliteit, aantrekkelijke binnensteden en veiligheid.

Tot 2013 was Mettina principal adviseur en onderzoeker bij Novay en lector Interactive Public Spaces aan de Hogeschool van Amsterdam. In alle drie de functies speelt en speelde het onderwerp dat ze sinds 2009 is gaan bestuderen een belangrijke rol: de mogelijkheden en gevaren voor de openbare ruimte van technologie. Voordat Mettina zich ging richten op technologie en openbare ruimten, was ze hoofd van de onderzoeksgroep Media Interaction bij Novay/Telematica Instituut. De focus van deze groep lag op zoeken in grote collecties multimediacontent, met een focus op aanbevelingssystemen, gebruikersinteractie en automatische extractie van metadata. De afgelopen 20 jaar heeft Mettina Veenstra - als onderzoeker, initiator en projectmanager - deelgenomen aan diverse regionale, nationale en Europese projecten. Ze heeft een achtergrond in kunstmatige intelligentie en natural language processing en is in 1998 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de taaltechnologie.

2020

 • Veenstra, M. (2020). Data voor Vitale Binnensteden. Smart Cities; Enschede, Netherlands

2019

 • Veenstra, M. (Mettina) [Lector]; Netmobil : Mobility-as-a-Service for rural areas, 2019-03-01

2018

 • Groot, B.P., Effing, R, Veenstra, M.J.A., (2018) Urban Media Trends for Enabling Citizen Participation in Urban Planning: Old Wine in New Barrels?. EGOV-CeDEM-ePart 2018 proceedings. Danube University Krems, Austria, 3-5 September 2018. Edition Donau-Universität Krems.
 • Primus, N.J.C., Effing, R., Groot, B., Veenstra, M.J.A., & De Vries, S.A. (2018). Innovative public participation in the 21th century: Assessing initiatives with the I-Participation Index based on cases from municipalities in the Netherlands. EGOV-CeDEM-ePart 2018 Conference. Danube University Krems, Austria, 3-5 September 2018. Edition Donau-Universität Krems. 
 • The potential of a Mobility-as-a-Service platform in a depopulating area in the Netherlands: An exploration of small and big data Geurs, K. T., Gkiotsalitis, K., Fioreze, T., Visser, G. & Veenstra, M., 2 Nov 2018, Population Loss- The role of Transportation and Other Issues. Franklin, R. S., Van Leeuwen, E. S. & Paez, A. (eds.). 1 ed. Academic Press, Vol. 2. p. 57-79

2016

 • Van Aggelen, A., de Boer, V., Groen, M., Meys, W., Reitsma, J., Bonestroo, W. & Veenstra, M. (2016). Observe: Semantic Context-based Content Recommendation for Adaptive Public Screens. Proceedings of ICT.OPEN
 • Hallema, G., Veenstra, M., & Bank, S. (2016, June). The impact of rhetorical devices in text on public displays. In Proceedings of the 5th ACM International Symposium on Pervasive Displays (pp. 148-153). ACM
 • Veenstra, M. (2016, April). Verbonden en verbindend. De openbare ruimte in de smart city. Lectorale rede. Saxion University of Applied Sciences
 • Brandenburg, S., Roosen, T., & Veenstra, M. (2016). Toward an Adapted Business Modeling Method to Improve Entrepreneurial Skills among Art Students. Artivate: A Journal Of Entrepreneurship In The Arts, 5(1), 25-33.

2015

 • Van de Pas, J.H., van Bussel G.J., Veenstra M. & Jorna, F. (2015) Digital Data and the City. An exploration of the building blocks of a smart city architecture. In: Digital Information Review, Chandos, Woodhead 
 • Veenstra, M., Wouters, N., Kanis, M., Brandenburg, S., Te Raa, K., Wigger, B. & Vandemoere, A. (2015). Should Public Displays be Interactive? Evaluating the Impact of Interactivity on Audience Engagement. In: Proceedings of International Symposium on Pervasive Displays 2015, Saarbrücken, Germany. (forthcoming)
 • Jorna, F. & Veenstra, M. (2015). Setting up smart city ecosystems. Essential building blocks. In: Proceedings of CSC 2015.

2013

 • Groen, M., Meys, W. & Veenstra, M. (2013). Creating Smart information services for touristsby means of dynamic open data. In: Proceedings of UBIComp 2013 (Zürich, Switserland, September 8-10, 2013), pp. 1329-1330. Publicatielink
 • Kanis, M., Steur, C., Kievit, W., Versluis, S., Blaauw, D., Bolten, M. & Veenstra, M. (2013). Using an interactive model for designing public displays. In: Proceedings of Geodesign Summit Europe 2013 (Herwijnen, The Netherlands, September 19-20, 2013).

2012

 • Kanis, M., Robben, S., Veenstra, M. & Kröse, B. (2012). Visualizing ambient user experiences: Any how. Proceedings of Workshop on Crafting urban camouflage, DIS 2012, Newcastle, UK.
 • Kanis, M., Groen, M., Meys, M. & Veenstra, M. (2012). Studying screen interactions long-term: The library as a case. International Symposium on Pervasive Displays 2012, Porto, Portugal.
 • Alizadeh, S., Kanis, M. & Veenstra, M. (2012). ITour: Using ambient intelligence to support tourism. In: Proceedings of Measuring Behavior 2012 (Utrecht, The Netherlands, August 28-31, 2012), pp. 515-519.
 • Kröse, B., Veenstra, M., Robben, S. & Kanis, M. (2012). Living Labs as Educational Tool for Ambient Intelligence. In: Ambient Intelligence, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7683: Proceedings of the Third International Joint Conference, AmI 2012, Pisa, Italy, November 13-15, pp. 356-363.

2011

 • Kanis, M., Meys, W., Veenstra, M., Groen, M. & Slakhorst, W. (2011). BiebBeep: An interactive screen for supporting public Library 2.0 information and social services. In: Proceedings of CHI ’11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, pp. 515-515.
 • Veenstra, M., Kanis, M., Groen, M., Meys, W., Slakhorst, W. (2011). Beyond Advertising: Large Displays for Supporting People’s Needs and Activities in Public Space. In: Proceedings of the CHI’11Workshop on Large Displays in Urban Life.