5 aanbevelingen ten aanzien van privacy en acceptatie bij dataverzameling in binnensteden

Op 9 december 2019 is in Zwolle de bijeenkomst ‘Dataverzameling over binnensteden: privacy, acceptatie en publieke waarden’ gehouden. Deze bijeenkomst is bijgewoond door een diverse groep van 26 deelnemers, waaronder professionals van bedrijven en gemeenten, vertegenwoordigerts van burgerbelangenverenigingen en inwoners van Zwolle. De bijeenkomst had als doel handvatten op te leveren voor gemeenten ten aanzien van privacy en acceptatie op het gebied van dataverzameling en -gebruik in binnensteden.

Foto productpagina 5 aanbevelingen privacy en acceptatie.png

De bijeenkomst heeft geresulteerd in een vijftal aanbevelingen:

  • Het doel van een specifieke vorm van dataverzameling moet helder zijn omdat het van grote invloed is op of deze acceptabel gevonden wordt.
  • Er moet in alle gevallen een zorgvuldige afweging met alle belanghebbenden plaatsvinden wat betreft doelen en de bijbehorende dataverzameling met publieke waarden als leidraad.
  • Het verdient aanbeveling om bij het raadplegen van belanghebbenden, sessies over verschillende doelen en gemeentelijke taken te bundelen.
  • Er dient helder gecommuniceerd te worden over (doelen met) dataverzameling en de manieren van verwerken en analyseren van data.
  • Controlemechanismen helpen om het vertrouwen van belanghebbenden tot stand te brengen en te behouden.

Verdere uitkomsten en uitwerkingen van de workshop zijn te vinden in het rapport ‘Privacy en Acceptatie: 5 aanbevelingen ten aanzien van privacy en acceptatie door bezoekers bij dataverzameling in binnensteden’.

Bekijk het rapport.