Digitale strategie canvas voor Social Smart Governance

De Digital Strategy Canvas is een praktische tool om de digitale strategieën te ontwerpen en te evalueren die horen bij een smartcityproject.

Gebruik de canvas bij brainstormsessies, door het opschrijven van ideeën en conclusies in de blokken, en als rode draad bij het nemen van besluiten. 
 

Meer over de Digital Strategy Canvas

Meer informatie