Enquêteren met VR-bril

In het kader van het TFF-project Hightech Binnenstad ontwierp een studententeam van Saxion in samenwerking met Esri en ons lectoraat een enquête-concept op basis van virtual reality (VR) en 360-gradenfoto’s. Het concept is gericht op het bevragen van binnenstadbezoekers met behulp van 360-gradenfoto’s en heeft als doel het meten van de beleving van een specifieke locatie onder verschillende omstandigheden.

Vr-bril

Met behulp van een VR-bril kunnen geënquêteerden als het ware meegenomen worden naar de gekozen locatie onder verschillende gecontroleerde omstandigheden Gedurende twee dagen in oktober 2019 hebben dertien bezoekers van de bibliotheek in Deventer deelgenomen aan de pilot met de VR-enquête. Aan de deelnemers werden de drie situaties voorgelegd: het Grote Kerkhof in Deventer in een zomersituatie, een wintersituatie en tijdens de kermis. Vervolgens zijn voor iedere situatie 3 vragen gesteld:

  • Hoe ervaart deze plek?
  • Wat vindt u aansprekend aan deze plek?
  • Wat vindt u niet aansprekend aan deze plek?

De antwoorden op deze vragen zijn op basis van de steekwoorden verwerkt in ‘wordclouds’ of ‘tagclouds’.

Situatie-vraag wordcloud

Verdere uitkomsten en uitwerkingen van de virtuele-enquête zijn te vinden in het rapport ‘Data voor vitale binnensteden’