Handboek “Schermen in de publieke ruimte”

Dit handboek richt zich voornamelijk op bedrijven en overheidsinstellingen die eigenaar of beheerder zijn van een publieke ruimte en belangstelling hebben voor het plaatsen van één of meer beeldschermen in die ruimte.

Het handboek helpt hen een publiek scherm te plaatsen en te beheren dat wat betreft vorm, inhoud, functie, uitstraling, interactiviteit, afmetingen en beheer kan past bij de context van de publieke ruimte. Deze aanpak vergroot de kans op succes van een publiek scherm en maximaliseert de investering.

Dit handboek beschrijft een proces in vier fasen dat bedrijven en overheidsinstellingen met een wens om een publiek scherm te plaatsen stapsgewijs kunnen volgen; de inventarisatiefase, de ontwerpfase, de realisatiefase en de gebruiksfase.

Het handboek omvat een canvas – het SpaceSee-canvas – waarin onder meer vragenlijsten en controlelijsten zijn opgenomen. Dit kan in de inventarisatiefase gebruikt worden voor het in kaart brengen van de publieke ruimte, het publiek, de partijen die betrokken kunnen worden, en welke belangen ze vertegenwoordigen op en rondom de beoogde locatie. Het SpaceSee-canvas is te vinden in de achterflap van het boek. In ieder hoofdstuk geeft de gekleurde kaders die verwijzen naar het canvas uitleg over het gedeelte van het canvas dat van toepassing is.

Boek

Canvas en boek beschikbaar in PDF

Koop het boek hier