NL Smart Citiy Strategie

Het lectoraat maakte deel uit van de schrijfgroep voor de strategische visie ‘NL Smart City Strategie’ die 25 januari 2017 is aangeboden aan minister-president Mark Rutte.

Deze schrijfgroep bestond uit vertegenwoordigers van diverse Nederlandse bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen. Het strategiedocument is hier te vinden.